Střední školy a učiliště nemohou existovat bez školských rad, kam jejich členy za zřizovatele jmenují krajští radní. Ti před čtrnácti dny svým usnesením doplnili seznam delegátů o nová jména.
Náměstek středočeského hejtmana pro zdravotnictví Zdeněk Seidl se stal členem školské rady vlašimského gymnázia, i když v oficiálním zápisu z jednání rady kraje 16. března figuruje jakýsi Josef se stejným příjmením a totožnými akademickými tituly, jehož ale nikdo nezná. Zřejmě se jedná o administrativní překlep.
„Skutečně by tam mělo být moje jméno,“ připustil Prof. MUDr. Zdeněk Seidl, CSc. „Ale ještě se připravují změny, tak možná všechno bude jinak,“ dodal náměstek hejtmana, jehož bratr Pavel Seidl, rovněž lékař, zasedne ve školské radě vlašimské obchodní akademie.
Do mocného orgánu, bez jehož souhlasu nemohou statutární představitelé škol prakticky nic, byla v případě vlašimského středního učiliště instalovaná Lenka Seidlová. Ta působí i jako zástupce zřizovatele ve školské radě benešovské Střední zdravotnické školy.
Účast ve správním orgánu školy není přímo honorovaná, ale jejím členům dává možnost zásadně ovlivňovat ekonomiku i vzdělávací proces. Podle legislativy se školská rada vyjadřuje k vzdělávacím programům i jejich průběhu. Schvaluje školní i stipendijní řád a pravidla pro hodnocení žáků. Podílí se na zpracování koncepčních záměrů, projednává návrhy rozpočtu, vyjadřuje se k hospodaření a navrhuje opatření k jeho zlepšení. Rovněž projednává inspekční zprávy a hlavně podává podněty zřizovateli i dalším orgánům státní správy.

Seznam členů školské rady najdete ZDE