K tomu jim má posloužit anketa, kterou školská komise vypsala na začátku února a za poslední den, kdy do ní může kdokoliv zaslat svůj názor, námět, připomínku stanovila neděli 15. března.

„Nápad vypsat anketu vyplynul tak nějak ze situace. Ozývali se totiž rodiče žáků s dotazy a připomínky k chodu obou školských zařízení. Takže jsme přišli s dotazníkem, abychom od rodičů, ale i školáků zjistili, co by chtěli nějakým způsobem změnit nebo doplnit, co se jim líbí, a naopak nelíbí, aby se když tak zapracovalo na tom, co je ještě nějakým způsobem potřeba doladit, a co by bylo dobré podpořit," uvedla Martina Smahová, předsedkyně školské komise Rady města Bystřice.

Školská komise nevyžaduje, aby se lidé pod své nápady podepisovali. Přispěvatelé tedy mohou posílat své připomínky anonymně. A i kdyby se někdo prý podepsal, nebo nápad poslal ze své mailové adresy, nebude jeho jméno zveřejněno.

A jak s nimi po 15. březnu, kdy vyprší lhůta na jejich zasílání, komise naloží? Podle slov Martiny Smahové veškeré nashromážděné připomínky předloží jak Miroslavě Jirovské, ředitelce mateřské školy, tak řediteli základní školy Vladimíru Chramostovi. Společně pak proberou, jakým způsobem budou danou situaci buď bezprostředně řešit, nebo pokud půjde o větší projekt, zda a poté jakým způsobem jej bude možné realizovat. V každém případě se ale všichni společně budou zaobírat každým podnětem či připomínkou a i ten finančně nejnáročnější nápad by měl začít fungovat od začátku příštího školního roku.

„Čekáme, jaké nápady anketa přinese. Takže zatím nemáme upřesněno, kolik peněz bychom do nápadů investovali," poznamenala Martina Smahová a zdůraznila, že školská komise není samostatný subjekt, ale pouze poradním hlasem Rady města Bystřice.

„Město je zřizovatelem obou školských zařízení, takže my může pouze doporučit, co by bylo dobré. Ale o tom, zda se to bude realizovat, a kolik peněz se na to uvolní je plně v rukou Rady města," dodala předsedkyně komise.

Přestože je anketa v chodu jen několik málo dní už nyní školská rada eviduje několik názorů, kterými se bude zaobírat.