Jednou ze školních kuchyní fungujících i v dobách koronakrize a zavřených jídelen je ta při Základní škole v Týnci nad Sázavou.
„Školní jídelna vaří i nadále a žáci mají nárok na dotovanou stravu,“ ujistila vedoucí Školní jídelny Týnec nad Sázavou Jana Malinová.
Vyzvednout si obědy tak přicházejí žáci školy, případně jejich rodiče či opatrovníci. Ale z odběrů stravy dosud nejsou vyloučeni ani cizí strávníci.

Žáci se k odběru poledního jídla hlásí stejně, jako před uzávěrou přes web jídelny a za pomoci svých přihlašovacích údajů. Objednávku lze zajistit i telefonicky do 14 hodin předešlého dne nebo emailem.
„Obědy je možné vyzvednout pouze do svých jídlonosičů v čase od 11 do 13 hodin u hlavního vstupu do jídelny v Komenského ulici,“ upozornila vedoucí.

Obědy si mohou odebírat také přihlášení cizí strávníci. Ti však musí své jídlonosiče odevzdat mezi 8 a 10 hodinou u zadního vchodu školní jídelny spolu s čipem, pomocí něhož jim je z konta odečtena cena jídla. Stravu si pak tito klienti školní jídelny mohou vyzvednout od půl dvanácté do půl jedné a to znovu u zadního vchodu do jídelny. I tito strávníci musí dodržovat nařízená hygienická opatření včetně respirátorů s účinností FFP2.