„Výukové bloky se budou konat nad rámec běžného provozu dopravního hřiště,“ připomněla Eva Stulíková z Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Benešov.

Dopravní výchovu hrou připravilo město Benešov ve spolupráci s BESIPem na oba prázdninové měsíce. Jejím základem jsou zhruba dvě a půl hodiny trvající lekce pod vedením odborných lektorů. Ti děti naučí zásadám správného chování v silničním provozu.

„Účastníci se ale dozvědí také to, jak má vypadat správně vybavené jízdní kolo, jaké mohou použít ochranné pomůcky a samozřejmě, jak vypadají a co znamenají základní dopravní značky. Znalosti si děti na závěr ověří v zábavném kvízu a znalost dopravních značek prokáží praktickou jízdou po dopravním hřišti,“ připomněla Eva Stulíková s tím, že úspěšní absolventi obdrží diplom a drobné dárky.

Akce Dopravní výchova hrou se uskuteční vždy jeden všední a jeden víkendový den. Středeční odpoledne v období do 19. srpna bude dopravní výuka určena dětem Letního příměstského tábora provozovaného Městskými sportovními zařízeními Benešov. Podle Evy Stulíkové ale v případě, že přijde někdo z veřejnosti na hřiště i tento den, bude se moci do programu zapojit také. Tn vůbec první se uskutečnil včera.

Tři sobotní dopoledne, konkrétně 11. a 25. července a také 8. srpna pak bude dopravní hřiště k dispozici široké veřejnosti. Vzhledem k tomu ale, že bude kapacita účastníků omezená, budou moci rodiče včas přihlásit své děti prostřednictvím přihlašovacího formuláře na webových stránkách města Benešova.

„Přednost v prázdninovém vzdělávacím kurzu sice dostanou děti ve věku 10 až 11 let, ale zúčastnit se mohou i děti starší či mladší. Výuka se uskuteční i v učebně, proto je třeba děti vybavit rouškami a psacími potřebami. Přestože jsou tyto aktivity naplánovány na konkrétní dny a hodiny, nebude hřiště pro veřejnost uzavřeno, naopak bude tady probíhat i běžný provoz,“ upozornila Eva Stulíková.

Ale prázdninová dopravní výuka nebude jen o samotných lekcích. Město Benešov v souvislosti se zakončením tohoto výukového programu a ve spolupráci s dalšími partnery připravilo pro všechny jeho absolventy a také jejich doprovody závěrečnou akci. Rodinné dopoledne na dopravním hřišti s IZS se ale uskuteční až v samém závěru velkých letních prázdnin, v sobotu 22. srpna od 9 do 13 hodin. Místem konání je samozřejmě opět dětské dopravní hřiště.

I tady budou děti soutěžit a zároveň si na jednotlivých stanovištích prohlédno základní techniku záchranářů, policie, městské policie a hasičů. Na místě bude i stánek BESIPu. Každé dítě dostane u vchodu soutěžní kartičku. Na ní získá na jednotlivých stanovištích po absolvování úkolů potvrzení a při odchodu domů získají hezký dárek.

„Jedním z úkolů bude například jízda na kole na vyhrazené části dopravního hřiště. Kolo, koloběžku i cyklistickou přilbu si děti budou moci zapůjčit přímo na místě, vhodnější by však byla přilba vlastní a to platí i pro akci Dopravní výchova hrou,“ doplnila Eva Stulíková.

Statistika dopravních nehod za posledních 5 let, při kterých byla účastníkem osoba mladší 15ti let.

První řádek - počet účastníků mladších 15ti let při dopravních nehodách za celý kalendářní rok.
Druhý řádek - počet účastníků mladších 15ti let při dopravních nehodách v období letních prázdnin. Rok 2020 je započítán do 8. července.

1.1. - 8.7. 2020 – účastníci do 15 let – 77 nehod
1. - 8.7. 2020 – 5 nehod

1.1. - 31.12. 2019 – 253 nehod
1.7. - 31.8. 2019 – 48 nehod

1.1. - 31.12. 2018 – 173 nehod
1. 7. - 31.8. 2018 – 42 nehod

1.1. - 31.12. 2017 – 164 nehod
1.7. - 31.8. 2017 – 37 nehod

1.1. - 31.12. 2016 – 148 nehod
1.7. - 31.8. 2016 – 35 nehod

Zdroj: Policie ČR Benešov