V roušce osobně dohlížel na postup při vcházení do budovy. Dětem dokonce názorně ukázal, jaké rozestupy mají dodržovat. Přímo na chodníku před školou zaujal pozici cvičence a při klicích doplnil pokyn, aby žáci stáli u jeho hlavy a nohou a tím se dostali na požadovanou distanci.

Ještě před odchodem do tříd dětem teplotu změřil školník a „dlouhé hady“ školáků se pak v zástupech plazily po schodišti do vyšších pater školy. Zhruba čtvrt hodiny před osmou to před školou, ale také za ní, protože i tam vznikl dočasný vstup, vypadalo, že se začne učit až od devíti hodin. Se zvoněním v osm se ale dveře školy zavřely a děti zmizely ve třídách.

„Procentuálně nejvíc dětí je z pátého ročníku. Kvůli tomu jsme museli rozdělit žáky na dvě skupiny. Ve dvou třídách jsme udělali takový mix ročníků. Pořád se ale snažíme, aby se děti setkaly se svým třídním učitelem,“ dodal Petr Šedivý a na otázku, jestli se při obnoveném prvním školním dnu setkal s něčím nečekaným odpověděl výstižně a vesele: „Mě už nic překvapit nemůže.“