Kromě shora uvedených informací děti zhlédly krátký film o Bystřicku a jako kvíz dávaly dohromady jména všech osad patřící pod správu města. A že jich opravdu má! Celkem 25.

„Školáci si prohlédli také kroniku města i některých osad,“ připomněl Pavel Němec z bystřické radnice s tím, že zajímavé pro děti bylo také povídání o volbách. „Děti si proto vyzkoušely i své vlastní volby,“ dodal Němec.