Učitelé slouží jen jako poradci, hlavní aktivitu a nápady vnášejí děti. Ty si z domova také přinesly potřebné nářadí jako pily, sekyry či zahradnické nůžky k čištění a úpravě nově pronajatého pozemku. Během týdne vykáceli s učiteli nepotřebné stromky a křoví.

Chotýšanská škola navíc pozvala několik odborných lektorů, kteří vedli workshopy, a předali tak dětem rady a zkušenosti ze svých profesí.

V pátek pak každá skupina prezentovala svoje úspěchy.

TEXT: Josef Zapletal