Pověstnou dívčí válku připomínala při pondělním podvečerním jednání zastupitelů v divadelním sále Hotelu Pošta diskuse mezi rozhořčenými kantorkami ze Střední odborné školy Benešov a vedením města. Postupem času se dokonce vytrácely věcné argumenty a oběma stranami cloumaly emoce. Kvůli čemu? Středočeský kraj, jako zřizovatel SOŠ, SZdŠ i ISŠT, hodlá v rámci optimalizace školství sloučit dvě z těchto středních škol.
„Je absurdní sloučit dvě zcela rozdílné školy jen proto, že spolu sousedí,“ hřímal zastupitel Jiří Peclinovský nad tím, že by se měly spojit technická ISŠT s humanitně zaměřenou SOŠ. Další zastupitel, dětský lékař Karel Navrátil, zase přirovnával slučování škol jako sjednocování pediatrie s patologií. „Zahubili bychom obě školy,“ mínil.
Zástupkyně rodičů studentů ze SOŠ Světlana Drábová si zase nedovedla představit, že by učitel z technické školy měl mít stejný metr na žáky přicházející z pomocné školy i na ty v maturitní třídě. Označila dokonce ISŠT za neúspěšnou školu. Proti takové formulaci se ale ostře ohradil zastupitel Roman Lajpert. „Tak to tedy není pravda,“ zvýšil hlas. „Ředitel školy je dáván za vzor. Je to naopak SOŠ, která má špatné výsledky v uplatňování studentů v praxi,“ kontroval.

Bezbřehou rozpravu mezi oběma stranami utnulo až hlasování o ukončení rozpravy.
„Zdá se mi, že to začíná být demagogie,“ konstatoval starosta města Petr Kouba krátce před tím, než dal hlasovat.
K takovému zhodnocení měl důvod. Ředitelka střední zdravotnické školy Eva Štěpánková ho totiž nařkla, že tvrdí, že pedagog na učilišti svou výuku odflákne.
Nic takového ale šéf radnice neřekl. Naopak. Vysvětloval, že pedagogové na té či oné škole musí dát učňům i studentům stejné maximum. To před zastupitelstvem Kouba probíral také s ředitelem ISŠT Jiřím Kotoučem. Právě toto jednání ale učitelky velmi pobouřilo. Při rozhovoru měl totiž starosta údajně slibovat podporu jak jejich škole, s níž jednal dokonce už starosta Mojmír Chromý, tak konkurenční ISŠT. Z městského úřadu měla dokonce na kraj odejít jakási tajná zpráva o postoji radnice ke slučování. „Nic takového se nestalo,“ dementovala informaci Hana Jirásková, vedoucí odboru školství.
Z patové situace vytáhlo jednání až vystoupení zastupitele a ředitele gymnázia Zdeňka Zahradníčka. Ten přednesl návrh znění stanoviska města ke slučování škol. „Zastupitelé cítí potřebu vyjádřit se ke sloučení SOŠ a ISŠT, s čímž nesouhlasí. Vedlo by to k útlumu výuky jedné ze škol. Doporučují proto sloučit SOŠ a SZdŠ,“ přečetl. Sálem se pak ozval frenetický potlesk pedagožek. Zastupitelé následně stanovisko odsouhlasili. Dostane ho na vědomí také zastupitelstvo kraje. Bude pak ale záležet jen na hlasování každého z krajských zastupitelů, jak a kdy ke sloučení dojde či nedojde.