Bystřice/ Skládce komunálních dopadů mezi hlavní silnicí I/3 a železniční tratí začíná zvonit hrana. Nyní je odpady zaplněná zhruba třetina plánované plochy. Proti jejímu rozšíření se postavila středočeská krajská rada, jakožto reprezentace územně samosprávného celku.
Obyvatelé z Bystřicka si v dohledné době za ukládání odpadů ve vzdálenějších lokalitách v Přibyšicích nebo ve Voticích připlatí. Pozemek v Plchovkách vlastní bystřická radnice a skládku provozují benešovské Technické služby, kam putuje také zisk z peněz, které zaplatí občané.
„Skládka není zajištěná podle platných technických norem a její provoz neodpovídá současné legislativě,“ uvádí ve stanovisku k územnímu řízení krajští radní. „Záporné stanovisko samosprávy slouží jako jeden podkladů odboru životního prostředí k žádosti o integrované povolení,“ vysvětlil krajský mluvčí Martin Kupka.
„Žádali jsme o rozšíření,“ potvrdil Bohumil Rataj, ředitel technických služeb, jehož zaskočila informace o zamítavém stanovisku krajských radních. „Oficiálně o tom dosud nevím,“ dodal. Připustil však, že technické parametry současné skládky nejsou vyhovující.
Roční příjem bystřické radnice z poplatků činí 50 až 60 tisíc korun. „Část peněz zůstává ve fondu pro budoucí rekultivaci,“ poznamenal bystřický starosta Daniel Štěpánek s tím, že město na skládku spíše doplácí.
Rozšíření plochy je omezené také připravovanou stavbou železničního koridoru, jehož přeložka, včetně ochranného pásma, je trasovaná na hranicích skládky. „Domluvili jsme se s projekční firmou, že by se skládka a trať oddělila zdí,“ vysvětlil starosta.