Postavme školu v Africe. Tak se jmenuje třídenní sbírka, kterou vyhlásila Obecně prospěšná společnost Člověk v tísni. Na Benešovsku jí v tom pomáhá jediný skautský oddíl -týnecký Tysan. Ještě dnes můžete přispět dvacetikorunou a můžete se také podívat do pravého indiánského tee pee. Skauti ho postavili na trávníků u obchodního domu na sídlišti. Prostředky, které skauti získají z prodeje magnetek pomohou při výstavbě školy v Etiopii. Během dvou dní vybrali skauti více než čtyři tisíce korun.