„V souvislosti s kyberútokem byla transfúzní stanice mimo provoz až do letošního 14. února,“ potvrdil mluvčí benešovské nemocnice Petr Ballek.

Teprve pak se situace vracela k normálu. Než se tak stalo, nemohla transfuzní stanice přijímat dárce tak, jako tomu bylo před útokem. Dárcovství se totiž rozbíhalo v závislosti na možnostech počítačové sítě a její obnově.

„Současná situace v odběrech je standardní jako každý rok v souvislosti s takzvaným letním – prázdninovým provozem,“ připomněl mluvčí Nemocnice Rudolfa a Stefanie. Potvrdil současně, že některé týdny má transfuzní stanice místo pro odběry zcela zaplněno, zatímco v jiných by bylo možné další dárce ještě přijímat.

„Pokud by dárci v takových dnech přišli i bez předchozího objednání, budeme potěšeni. Přesto je ale lepší se předem na známých kontaktech na telefonu 317 756 494 nebo mailu darci.krve@hospital-bn.cz pro odběr v konkrétním dnu objednat,“ připomněl nemocniční mluvčí.

Odběry krve se konají každé úterý a středu od šesti hodin ráno do půl deváté dopoledne a tento stav trvá už od začátku května. K odběrům krve dochází zhruba padesátka dárců denně. A i když je, jak uvedl mluvčí, právě klasická prázdninová „transfuzní“ sezona, benešovská nemocnice je v současnosti v množství krve soběstačná a stačí vytvářet i rezervy. Při dárcovství totiž například pomáhali při hromadných odběrech také policisté, hasiči, celníci nebo členové sportovních klubů.

Jedním z prvodárců se v týmu dvanáctky policistů, kteří dorazili do benešovské transfuzní stanice, stal také Aleš Zemina. „Darovat krev mě napadlo, když jsem si na sociálních sítích přečetl, že to udělali kolegové z Kolína. Chceme darováním krve pomoci pacientům a zároveň poděkovat personálu, lékařům, sestřičkám,“ uvedl policista.

Podle mluvčího nemocnice Petra Ballka transfuzní oddělení připravuje proto i další obdobné hromadné odběrové akce. „Pokud někdo z těchto cílových skupin má zájem, ať neváhá a ozve se na kontakty transfúzní stanice a společně připravíme vhodný termín,“ vyzval mluvčí benešovské nemocnice.

Pracovníci transfuzní stanice pak tento konkrétní odběr zařadí do plánovacího harmonogramu. Hematologové tak ví, kdy, kdo a s jakou krevní skupinou přijde. Mohou tedy lépe plánovat nejen odběry, ale také zásoby krevních skupin.

Situace se v odběrech krve i díky opatřením, která se podařilo realizovat po kyberútoku, stabilizovala. Přispělo k tomu i využití podkladů americké FBI a pro uživatele a správce IT technologií zdravotnických zařízení. Doporučení ve věci kybernetické hrozby jim k tomu připravilo Ministerstvo zdravotnictví. To zdravotnickým zařízením nabízí metodiky a školicí materiály, jejichž uplatnění by mělo pomoci potlačovat rizika bezpečnostního selhání jedince – a tím pádem i snížit riziko poškození celé instituce.