I díky tomu se situace v této oblasti v Benešově pomalu zlepšuje. „Situace s neplacením nájemného v městských bytech se stabilizovala,“ uvedla Jitka Drahoňovská, vedoucí městského odboru správy majetku, který má na starosti také byty a placení nájemného v nich.

K rychlému navyšování počtu chronických neplatičů už nedochází. Naopak se jejich počet volna snižuje. Podle Drahoňovské je to důsledek nastavených procesů a dodržování postupu při řešení dané situace. A pak také, udržování komunikace s dlužníkem. Právě to je totiž základem toho, aby dlužník, často člověk v dluhové pasti, mohl začít ze svých problémů pomalu vybředat.

Ke zlepšování situace ale vede i další skutečnost – zvyšování počtu nájemních smluv, které jsou uzavřené na dobu určitou. Podle vedoucí z toho vyplývá, že nájemci pravidelně platí a hradí své pohledávky ještě před tím, než skončí smlouva.

K 31. prosinci 2018 dlužili neplatiči nájemného v benešovských městských bytech 393 tisíc korun. „Čisté nájemné v této částce představuje částku 147 tisíc korun a služby spojené s užíváním bytu pak 246 tisíc korun,“ upřesnila tajemnice úřadu Magda Zacharieva.

Struktura uživatelů bytů - dlužníků v Benešově
- Dlužníci, kteří nezaplatí 1 - 2 nájmy, v průběhu nájemního vztahu a doplácí
- Splátky vyúčtování služeb spojených s vyúčtováním bytu
- Vyúčtování služeb + nájemné po úmrtí nájemce
- Splátkové kalendáře byly v roce 2018 uzavřeny celkem tři.
- Úhradu vyúčtování služeb souvisejících s užíváním bytu nebo 1 až 2 dlužné nájmy, uhradí nájemce po projednání na 2 až 4 splátky.

#clanek|4021634 #