„Vzhledem k rozdílným pohledům IT expertů na zajištění bezpečnosti informačních systémů nemocnice, jež prezentují bez znalosti konkrétní situace, předkládáme veřejnosti přehled ucelených informací,“ stojí ve vyjádření kraje.

„Nemocnice měla bezpečnostní opatření nastavena jako všechny ostatní nemocnice, včetně fakultních. Měla nasazené prvky softwarové ochrany jako je firewall a antivirová ochrana,“ tvrdí hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová s tím, že nemocniční počítačová síť byla chráněna standardním způsobem odpovídajícím vyššímu průměru zdravotnických zařízení a byla připravena v průběhu jara 2020 takřka splnit podmínky kybernetického zákona.