Právě fosfor bývá označován za hlavního viníka toho, že voda v oblíbené rekreační oblasti na pomezí středních a jižních Čech v druhé polovině letních prázdnin obyčejně zezelená. V některých letech i do té míry, že hygienici doporučují, aby se v ní lidé nekoupali.

Chystaná studie, jejíž vznik je jedním z konkrétních výsledků v červnu navázané užší spolupráce mezi oběma kraji a jejich hejtmankami, si neklade malé cíle: počítá se s návrhem takových opatření, jež by oproti současnému stavu snížila přísun fosforu do Orlíku o dvě třetiny. „O 117 tun ročně,“ upozornila středočeská hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO), že tady není řeč o drobných číslech.

192 tun fosforu ročně

Množství fosforu, které přitéká do přehrady aktuálně, je vyčísleno na 192 tun ročně. Původci jsou podle náměstka hejtmanky s kompetencí pro oblast životního prostředí a zemědělství Miloše Petery (ČSSD) jak rybníky a rybniční hospodaření i zemědělství (v oblasti živočišné i rostlinné výroby), tak také komunální odpadní vody. Uvádí to dokument nazvaný Bilance zdrojů fosforu a dusíku v povodí nádrže Orlík, jenž ovšem hovoří také o dalších, dosud neidentifikovaných zdrojích.

Právě chystaná studie, jejíž celkové náklady by se měly vejít do šesti milionů korun, má pomoci postavit fosforu pomyslnou hráz. „Po realizaci opatření, která by měla navrhnout, by mělo množství fosforu klesnout na 75 tun ročně,“ konstatoval Petera.

S tím, že současně má počítat s opatřeními v rámci protipovodňové a protierozní ochrany. Změny ale nelze očekávat hned: studie by měla být hotová v květnu 2020 a se zaváděním navržených opatření se předběžně počítá v příštích deseti až patnácti letech.