Pracovní místo bude rozdělené na čtyři části a řádně ho zhotovitelé označí. Při schvalování akce to nařídila také benešovská dopravní policie a silniční správní úřad.

Pokládka souvislého asfaltového koberce začne v pondělí 18. a potrvá až do pátku 22. prosince. Omezení dopravy je plánováno každý den, ale pouze v době do 8.15 do 15.30.

Situační plánek prací při opravě silnice od Radíkovic po Skalici.Zdroj: MěÚ Benešov