Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), správce silnice I/3, dlouhodobě plánuje vybudování 'tunelu' kolem Benešova. Jeho základním úkolem bude sjednotit město se zámeckým parkem. Frekventovanou silnici totiž překonávají při cestě za odpočinkem do Konopiště desítky či dokonce stovky lidí denně.

Kvůli chystaným báňským pracím ŘSD nejprve k Benešovu vyslalo geology, respektive 'vrtáky' se soupravami, které z podloží získají vzorky v prostoru budoucí stavby. „Geotechnický průzkum potřebujeme pro zpracování dokumentace pro stavební povolení akce s názvem I/3 Červené Vršky – U Topolu,“ vysvětlila Nina Ledvinová, mluvčí ŘSD.

Takzvané zahloubení vozovky pod povrch, bude součástí modernizace silnice I/3 v úseku od dálnice D1 v Mirošovicích přes Benešov do Bystřice. I kolem Benešova pak pojedou auta po silnici s uspořádáním pruhů 2+1. ŘSD má nyní zažádáno o vydání územního rozhodnutí.

„Vítáme to,“ uvedl místostarosta Roman Tichovský. A i když je zatím akce ve zrodu, připouští, že se na ní město bude nějakým způsobem podílet. Její zahájení se předpokládá v roce 2022. O dva roky později by pak měla být dokončena. Dílo bude pokračováním připravované stavby okružní křižovatky na Červených Vršcích. Její realizace bude zahájena do dubna 2021.

Úpravy státní silnice mají jediný cíl – odstranění stávajících bezpečnostních závad. Komunikace totiž již neodpovídá současným normám. Nejen uspořádáním křižovatek, ale i silničním profilem. „Proto také bude silnice v úseku podél Konopišťského parku zahloubena,“ doplnila Ledvinová.

Realizace stavby zruší nebezpečné úrovňového křížení se silnicí třetí třídy číslo 11457 vedoucí k sádkám Papírna i do ulice Ke Stadionu. Propojení silnice od Papírny do města ale zůstane a silnice bude převedena nad tubusem hloubeného tunelu. Předpokládané náklady celé akce v úseku tří kilometrů od Červených Vršek ke křižovatce U Topolu, jsou ve výši 1,087 miliardy korun.

To, co zahloubením silnice obyvatelé města získají, je celkem zřejmé. Do konopišťského parku přejdou po terénně upraveném 'stropě' tunelu, tedy bezpečně a bez překonávání bariér. „Jelikož se jedná o nejfrekventovanější úsek z Prahy do Českých Budějovic, veškeré práce budou prováděny tak, aby co nejméně omezily provoz silnice,“ ujistila Nina Ledvinová.