Patnáct minut chaosu. Tak vypadá ranní návoz dětí rodinnými auty před základní školu v Dukelské ulici krátce před osmou hodinou.

Deník na místě

Spěchající rodiče v roli taxikářů projevují snahu zastavit co nejblíže ke vchodu do areálu. I když se snaží vzhledem ke každodenní přítomnosti hlídky městské policie u přechodů respektovat dopravní značení, málokdy se jim podaří zastavit a potomky vyexpedovat z auta tak, aby nepřekáželi dalším projíždějícím vozidlům.
Strážníci zjevné řidičské prohřešky (zastavení pro výstup osob v jízdním pruhu, zastavení ve vzdálenosti od přechodu kratší než pět metrů, odbočení do zákazu vjezdu v blízkosti hlavní brány, zastavení u označníku autobusové zastávky MHD) na místě řeší domluvou s upozorněním na porušení zákona o provozu na pozemních komunikacích.
Na sankční projednání blokovou pokutou nezbývá v době kulminace dopravní zátěže mezi 7.40 a 7.55 v Dukelské ulici čas a hlavně prostor. Do zatáčky u školy najíždějí z obou stran další vozidla a docházelo vzhledem k absenci místa pro bezpečné odstavení vozidla ke zpomalení či zastavení dopravy. „Když tudy vedla objížďka, bylo to ještě horší,“ poznamenal včera ráno jeden z hlídkujících strážníků.

Varianta: Záliv?

Zábradlí oddělující mezi přechody pro chodce na vnější straně zatáčky vozovku od chodníku posunout ve vrcholu oblouku blíže k vstupu do školského areálu. Vytvořený záliv pro dvě až tři osobní auta by sloužil při použití vhodného vodorovného i svislého dopravní značení ve dnech školního vyučování výhradně pro výstup či nástup osob.
Ty by ohraničený prostor opouštěly, nebo do něho vstupovaly, z chodníku průchodem v zábradlí s bezpečnostním přesahem zakončeným plastem, který by splnil funkci retardéru a znemožnil přímý vstup či vběhnutí školáka do „zálivu“. Podobně jsou řešená nástupiště na autobusových stanovištích či nástupní prostory lanovek nebo lyžařských vleků. Varianta nepříliš náročná na materiál, ani na práci.
„V zatáčce to není vhodné. Kvůli rozhledovým poměrům, zejména při vyjíždění vozidla ze zálivu,“ odmítl benešovský místostarosta Roman Tichovský. „Kdo by pak přes den místo uhlídal, aby se z toho nestalo parkoviště,“ dodal.

Nulová varianta

Zákaz vjezdu do lokality ve stanovených časech začátku a konce vyučování. „Podobně jsme vyřešili situaci na Karlově, kam rodiče přiváželi školáky až před dveře. Teď jdou děti kousek pěšky,“ poznamenal místostarosta. V případě Dukelské je naznačená varianta s ohledem na tranzitní provoz nerealizovatelná. Zákazem přesměrovaná auta by využívala trasu blíže k centru, v dopravních špičkách kolem 8. a 15. hodiny přetížené ulice Pražská, Vnoučkova, Tyršova.

Eko varianta

Desítky dětí by šlapaly do školy hezky pěšky nebo využily dotovanou hromadnou dopravu. Rodiče by ušetřili benzín, čas a nervy. V třetím tisíciletí nereálné. Městský autobus zastavující u školy přijíždí do Dukelské ulice před osmou hodinou poloprázdný.

VIP varianta

Auta rodičů s potomky by po nově vybudované obslužné komunikaci a soustavě ramp zajížděla jako hotelové limuzíny až ke vchodu. Nesmysl.

Zóna k zastavení

Parkovací místa v blízkosti ZŠ Dukelská jsou zpravidla ráno kolem půl osmé beznadějně obsazená.
Řešením by bylo vyznačit pro dny školního vyučování, například v době od 7.30 do 8 hodin, po obou stranách Dukelské ulice dostatečný prostor pro několik aut výhradně pro zastavení k výstupu.
„Dalo by se o takové úpravě uvažovat. Půjdu se tam podívat. Na místě zjistím, zda by umístěním svislého a vodorovného značení byly dodržené technické normy,“ přislíbil Roman Tichovský s tím, že potom by záleželo na městské policii, aby dodržování navrhovaného řešení ohlídala.
„Zmíněná úprava by určitě byla ku prospěchu věci a uhlídat dodržování nebude problém,“ konstatoval velitel městské policie Vladislav Janák s dovětkem, že hlídka strážníků usměrňuje dopravu před ZŠ Dukelská každý den.