Zástupci Středočeského kraje a Komerční banky podepsali smlouvu o úvěru ve výši 4 miliardy korun. To je zásadní informace o aktu, díky jehož naplnění by se měly změnit silnice také na Benešovsku.
„Za dobu fungování krajů je to skutečně rekordní suma peněz,“ uvedl radní Středočeského kraje pro finance Antonín Podzimek, který za kraj smlouvu o půjčce se zástupci Komerční banky podepsal.
„Přijetí úvěru a výsledek výběrového řízení na poskytovatele úvěru schválilo Zastupitelstvo Středočeského kraje 13. srpna. Komerční banka poskytla kraji nejvýhodnější úrokové podmínky, a to konkrétně na úrovni tříměsíční referenční úrokové sazby vyhlašované pravidelně Českou národní bankou, bez dalšího navýšení. Středočeský kraj může čerpat úvěr až pět let od podpisu úvěrové smlouvy. Doba splatnosti je až dvacet let,“ vysvětlil Martin Kupka, mluvčí kraje a připomněl, že podle odborníků jsou podmínky úvěru pro kraj mimořádně výhodné.
Středočeský kraj využije úvěr zejména k financování rekonstrukce silnic II. a III. třídy a k opravám mostů. Na tyto práce by mělo padnout 75 procent úvěru. Zbylá čtvrtina by měla být použita ke spolufinancování projektů ze strukturálních fondů EU.
Podle Podzimka je sice půjčená částka neskutečně vysoká, avšak stačí jen na rekonstrukci 5 až 7 procent spravovaných silnic v kraji.
A jak by radní, známý také jako skvělý vypravěč vtipů, chtěl, aby silnice ve středních Čechách vypadaly? Jako ve Francii?
„Stačilo by, aby byly jako v Estonsku,“ řekl Podzimek, ale nežertoval. Na vlastní oči totiž vozovky v pobaltské zemi viděl.
V letošním roce by Středočeský kraj měl díky úvěru zahájit investiční akce v celkovém objemu nákladů půl miliardy korun. Peníze z úvěru se promítnou i do situace na silnicích Benešovska. Za 13 milionů bude ještě letos opraven most v Městečku u Nespek. V příštím roce je mezi prioritní akce kraje zařazena také oprava mostků a silnic v Čakovicích (11,2 milionu), mezi Prčicí a Heřmaničkami (10,8), Velkými Popovicemi a Štiřínem (14,4).