V cestě jim ještě dosud stojí stavby dvou mostů. První přímo v Poříčí a překlenuje údolí Konopišťského potoka nedaleko jeho ústí do Sázavy.

„Pečlivě stavbu sleduji a také fotografuji,“ uvedl obyvatel Poříčí Jan Bejvl v úterý před půl šestou odpoledne, kdy mostaři ještě stále byli na místě a pracovali.

Prakticky tentýž obrázek bylo možné vidět i o kilometr dál ve směru na Čerčany. Dělníci v tu dobu snímali bednění mostu přes Benešovský potok. Podle jejich informací by se měla konstrukce předat do užívání do čtrnácti dnů.

Podle pracovníka tiskového oddělení krajského úřadu Jana Vtípila ale termín obnovení provozu dosud není znám.

„Mělo by se tak stát v posledních měsících roku,“ odpověděl na dotaz Deníku.
Obě díla vedená jako jediná stavba, stála včetně demolice starých mostů investora, Středočeský kraj, bez DPH téměř 39 milionů korun.

„Na realizaci akce se podařilo Středočeskému kraji získat prostředky evropských fondů,“ sdělil Vtípil, výši dotace ale neupřesnil.

V souvislosti se stavbou mostů kraj rekonstruuje také vozovku silnice číslo 109.

Část vozovky, v Poříčí nad Sázavou, je už rekonstruována. Od mostu přes Konopišťský potok směrem k Červanům zhotovitelská firma zpevnila krajnice a osadila silnici novými, plechovými svodidly.