I když bude vozovka průjezdná jen na semafory, tedy jedním pruhem, objížďka směrem na Divišov tímto víkendem končí. 
„O víkendu rušíme objížďku pro všechny dopravní prostředky, která vznikla kvůli opravě v ulici Benešovská,“ řekl vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství města Vlašim, Jiří Vondruška. 

Po téměř půl roce tak řidiči uvidí, jak opravy kolem vlašimské komunikace dopadly. Změny si povšimnou ale především chodci. Rekonstrukce se totiž dotýkala chodníku, odvodňovacích vpustí a opěrné zdi, na které je silnice i chodník vybudován. „Díky opravě se stabilizoval svah a tím i komunikace. Vybudován byl nový chodník a odvodňovací vpustě. Zeď je opravená, je i doasfaltováno,“ uvedl vedoucí hospodářského a investičního odboru města Vlašim, Zdeněk Dvořák.

Práce kolem silnice v ulici Benešovská ale budou i tak pokračovat. Kolaudace projektu by se měla uskutečnit na konci listopadu, jestli vše půjde jak má, tak v ideálním případě již 21. listopadu. V tuhle chvíli chybí už jen dosadit zábradlí. 

Největším problémem při stavbě byla právě opěrná zeď vybudovaná na svahu. O té vedení města debatovalo již bezmála patnáct let. „Obávali jsme se, aby silnici nečekal stejný osud jako v případě letního kina. Vozovka totiž, stejně jako dříve kino, leží na skále,“ doplnil Zdeněk Dvořák.

Kamenná zeď, kterou vybudovala knížata z Auerspergu, byla nahrazená železobetonem. Dělníci při opravě nalezli velké díry, kvůli kterým hrozilo nebezpečí, že zeď spadne. Také kvůli tomu oprava trvala tak dlouho. 

„Při opravě jsme narazili na úseky, které byly problematické. Díky zkušenostem zhotovitele, se ale vše podařilo zvládnout,“ doplnil Dvořák. Zároveň se muselo spolupracovat i s několika správními orgány jako je ochrana životního prostředí a odbor památkové péče. Zámecký park, tedy i opěrná zeď, je totiž památkově chráněn. Opěrné zdi proto byly obloženy kamenem, aby na pohled pěkně zapadly do celkového vzhledu parku. 

Celá oprava vyšla na asi 12 milionů, původní odhady byly ale ještě o čtyři miliony korun vyšší.