Trasa budoucího obchvatu vychází z plánované turbo-okružní křižovatky Červené Vršky. Tu chystá Ředitelství silnic a dálnic jako stavbu, která má zlepšit průjezdnost silnice I/3. Tedy v době, kdy bude zprovozněna dálnice D3. Je třeba připomenout, že na stavbu křižovatky je vydané stavební povolení. „Obchvat vede severně a východně od Benešova a napojuje se na stávající silnici II/112 v jihovýchodní části města Benešov,“ řekla hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová.

Současně podotkla, že jde o stavbu důležitou jak pro dostavbu dálnice D3, tak benešovské občany i zajištění plynulé a bezpečné jízdy v této oblasti po dostavbě dálnice D3.

Jak uvedlo vedení kraje, konkrétně půjde o výstavbu dvoupruhové silnice druhé třídy, na níž by měla být převedena tranzitní doprava ze stávající silnice II/112. Obchvat je naprojektován ve dvou etapách: I. etapa v úseku km 0,00 – 2,10 a II. etapa v úseku km 2,10 – 4,59. Obě etapy však budou výsledně realizovány a zprovozněny najednou jako jedna stavba.

Ilustrační foto.
KRÁTCE: Poptávka po obecních bytech převyšuje nabídku města

„V případě, že bude obchvat Benešova realizován v předstihu před přivaděčem k dálnici D3 - Václavická spojka - bude obchvat provizorně ukončený a napojený pro směr na Tábor a do Benešova do západní větve turbo-okružní křižovatky Červené Vršky,“ upřesnil náměstek pro oblast životního prostředí a zemědělství Miloš Petera (ČSSD). Podotkl, že po realizaci přivaděče k D3 bude provizorní napojení odstraněno a obchvat bude napojen do okružní křižovatky, která bude součástí stavby přivaděče k D3. Trasa je navržena v jedné variantě směrového a výškového vedení.

Podél obchvatu Benešova a propojovací větve mezi obchvatem a silnicí II/110 budou navrženy protihlukové stěny. Na silnici II/110 bude také provedena u objektu Baba 2 prava silničního svršku a snížena povolená rychlost na 50 km/h. Z vyhodnocení akustické studie vyplývá, že po realizaci záměru bude v blízkosti navrhované trasy hygienický limit v území splněn, a to ve všech třech posuzovaných časových horizontech: roky 2025, 2031 a 2050.

Příprava stavby turbokřižovatky U Topolu v pondělí 29. července.
Ve čtvrtek startuje stavba kruháku U Topolu

Obchvat počítá s vybudováním šesti mostů a přeložkami stávajících komunikací a okružní křižovatky:
km 0,15 - most na silnici I/3 přes II/112, rozpětí 19,8 m
km 0,80 - most na místní účelové komunikaci přes II/112, rozpětí 20,0 m
km 1,70 - most přes železniční koridor, rozpětí 20,4 m
km 2,30 - most přes údolí Benešovského potoka, rozpětí 24 + 4 × 32 + 24 m
km 3,58 - most na silnici II/112 (podchod), rozpětí 27,6 m
km 3,80 - most na silnici II/112 (podjezd), rozpětí 28,4 m

Foto z jednání.
Urychlení dostavby D3 a D4 řešili s ministrem dopravy
Plánek rekonstrukce silnic v Dolních Břežanech.
Oprava tří kilometrů silnice vyšla skoro na 24 milionů