Hned napoprvé půjde o akci, která se vryje do paměti každému, kdo mezi 9 až 16 hodinou zavítá na prostranství před načeradeckým kostelem nebo do zahrady tamní fary. Tam všude bude totiž možné seznámit se s ševcovským řemeslem, ale třeba i šikovnýma rukama lazebníka, hrnčíře či kováře.

„Když se mi začala v hlavě rodit myšlenka uspořádat v Načeradci Ševcovský jarmark, myslela jsem si, že půjde o něco menšího, kde návštěvníkům předvedeme ševcovské řemeslo, a to, co k tomu patří. Ale tím, jak za mnou začali přicházet načeradečtí s tím, že mi pomohou, nebo že mají doma nejrůznější ševcovské nářadí, které mi zapůjčí, pochopila jsem, že o nic malého rozhodně nepůjde," vysvětlila organizátorka akce Hana Stehlíková, která přiznává, že bez ochotných dobrovolníků a skvělých obyvatel Načeradce by tento jarmark nikdy nevznikl.

Na samém začátku se spíš obávala, že místní lidé budou k této akci skeptičtí a zaujmou zamítavé nebo alespoň lhostejné stanovisko. Opak je ale pravdou. Domácím se myšlenka zviditelnit jejich rodný městys natolik zalíbila, že sami přiložili ruku k dílu. A ne jen tak vlažně.

„Sami přichází s tím, co by mohli udělat, předvést, zapůjčit či zařídit. Jsou prostě úžasní a já jim za to moc děkuji. Vždycky, když ve čtvrtek nebo v pátek přijedu, zjišťuji, že ti lidé celý týden sami vymýšleli nové a nové věci a začalo je to bavit. Všechno to dělají na úkor svého volného času, za své peníze," nešetřila chválou Hana Stehlíková, která už nemá nejmenší pochyby o tom, že v neděli všechno klapne.

Tomu prý ještě před časem příliš nevěřila. Aby ne. Bohužel se našli i tací, kteří se snažili zpochybnit života schopnost načeradeckého Ševcovského jarmarku, a dokonce byli ochotni zajít až tak daleko a již započaté dílo ničit. Možná i proto, že hlavním organizátorem není žádný starousedlík, ale akční pražačka, která má v Načeradci sice už řadu let, ale přesto „pouze" chalupu.

Nějakou kulturní akci plánovala pro Načeradec Hana Stehlíková několik let. Když se vnitřně ujistila, že je to správný nápad, udělala další krok. V lednu letošního roku dostal nápad konkrétní jméno a v březnu postoupila pro jeho realizaci první konkrétní kroky. Pořád měla ale strach, jak to všechno skončí. Až zhruba od začátku května ví, že to klapne.

„Může sice pršet, být zima, ale ten tým lidí, který za tím stojí, to dokázal. Lidé, kteří nehledí na čas, peníze, své pohodlí. A já z toho mám ohromnou radost. Že mě podrželi, pomohli mi, sami jsou iniciátory různých věcí," neskrývala dojetí žena.

Hana Stehlíková by ráda, aby se Ševcovský staročeský jarmark stal nejen tradicí, ale i jakýmsi poutem, které spojí všechny obyvatele Načeradce a přilehlého okolí. Žádná rivalita, nesnášenlivost, řevnivost.

„Vždyť jejich předci byli ševci a ti museli spolupracovat. To nebylo, že jeden dělal pro toho a druhý pro jiného. Když šlo o velkou zakázku, třeba pro vídeňský císařský dvůr nebo za první republiky pro baletky do pražského Národního divadla, museli ji dělat všichni dohromady," poznamenala hlavní organizátorka.

První Ševcovský jarmark začíná v devět hodin. O půl hodiny později pak přivítá starosta Načeradce patrona všech ševců sv. Kryšpína, a deset minut před jedenáctou hodinou, zhruba šedesát centimetrů vysoké postavičce z dílny načeradeckého řezbáře a samotnému jarmarku požehná tamní farář.

Podle slov Hany Stehlíkové bylo poměrně obtížné sehnat předlohu sv. Kryšpína, podle které by ho mohl místní umělec vyřezat. Nakonec ale našel potřebné informace na internetu a Kryšpín, který žil ve 3. století a se svým druhem Kryšpiniánem hlásal pohanům v severní Francii evangelium, po nocích si vydělávali jako ševci a chudým dělali boty zdarma, a v roce 290 je za císaře Maxmiliána, kvůli jejich víře umučili, je na světě.

„Původně jsem si říkala, že akce se bude jmenovat Ševcovský jarmark. Ale když vidím, jak lazebnice vymýšlí, jak si tam udělat středověké lazebnictví, květinářky na sebe shání kroje z 15., 16. století, aby byly co nejvěrohodnější, pro ty nejmenší je připravené staročeské loutkové divadlo, a pro všechny děti pak ševcovská hra, kdy dostanou kartičky, do kterých budou získávat na jednotlivých stanovištích písmenka, z kterých jim vyjde tajenka, a za její vyluštění na ně bude čekat odměna, rozhodla jsem se, že od příštího roku to budou Ševcovské slavnosti," poznamenala jedním dechem hlavní organizátorka.

Chybět nebude ani ševcovské muzeum, které návštěvníci najdou na místní faře. Zatímco v jedné místnosti budou mít možnost zhlédnout ukázku života ševcovské rodiny, v druhé naleznou plně vybavenou ševcovskou dílnu. Na faře pak budou moct navíc posedět v ševcovsko-francouzské kavárničce.

„Francouzská, protože když jedete do Provence, místní lidé jsou schopni udělat kavárnu v jakémkoliv starém domě. A to samé chceme i my," vysvětlila načeradecká chalupářka.

Ševcovský staročeský jarmark v Načeradci je situovaný do blízkosti gotického kostela, barokní radnice, farní zahrady a jejích přilehlých uliček, které evokují dobu dávno minulou a společně s flašinetářem či potulní písničkářkou navodí tu správnou středověkou atmosféru.

„Že jsou v Načeradci naprosto skvělí lidé, dokazuje i to, že si dal někdo tu práci a o tom, že bude v městysi v neděli 28. června první Ševcovský jarmark informoval Českou televizi a ona to odvysílala. To je další důkaz toho, jak úžasní lidé v Načeradci žijí," dodala Hana Stehlíková.