Kus do Neveklova přivezlo divadlo Víti Marčíka s Jitkou Weinerovou, Evou Juříčkovou, Matějem Kolářem a samozřejmě Víťou Marčíkem.

Kateřina Škopková