Všichni se o problematiku cestovního ruchu zajímají a chtěli vědět, co společnost Posázaví o. p. s. plánuje na rok 2009. Jedno z hlavních témat setkání byly Aktivity Posázaví, kam patří „Cyklostezka od zámku k zámku“. „Tento rok jednou z hlavních priorit Posázaví o. p. s. je příprava Roku s osobností, kterou je František Ferdinand d´Este. Vyvrcholením budou Císařské a královské manévry 23. května na Konopišti,“ uvedl Václav Pošmurný, konzultant Posázaví o. p. s. a zároveň dodává, že účastníci se můžou těšit i na přehlídku kostýmů nebo na noční bitvu zakončenou ohňostrojem.