Díky domácí zdravotní péči mají nesoběstační pacienti, kteří už nemusí pobývat v nemocnici, ale přesto potřebují pravidelnou zdravotnickou péči, šanci na léčení v rodinném kruhu. Dává jim ji farní charita, jejíž zdravotní sestry do domácností dochází. Nově, od letošního roku, je plně k dispozici také na Benešovsku. A pacienti? Ti nemusí zaplatit ani korunu.
Tato zvláštní ambulatní péče je zdarma poskytovaná pojištěncům s akutním nebo chronickým onemocněním, pojištěncům tělesně, smyslově nebo mentálně postiženým a zavislým na cizí pomoci, a to v jejich vlastním prostředí.
„Dnes možná více než jindy nelze opomenout finanční náklady, kdy se platí za pobyt v nemocnicích. Naše péče je hrazena zdravotními pojišťovnami za předpokladu, že ji předepíše ošetřující lékař při propuštění z nemocnice nebo pacientův praktický lékař,“ řekla vedoucí farní charity ve Vlašimi Libuše Němcová.
Právě vlašimská charita působí naplno ve svém regionu už sedm let. Benešov a okolní obce měla na starosti pouze jedna zdravotnice, která však pacienty nemohla obsáhnout.
„Nyní máme na Benešov a okolí dvě sestřičky. Společně s Vlašimí to je pět plných pracovních úvazku. Zajišťují péči čtyřiadvacet hodin denně sedm dní v týdnu. Na Vlašimsku pomáháme asi sedmačtyřiceti pacientům za měsíc. V Benešově se služba zatím rozjíždí, lidé ani lékaři o tom moc nevědí,“ uvedla Němcová.
Charitní zdravotní péče sídlí v Benešově na Červených Vrškách číslo 833.