„Pokud si například nějaká babička už nebude schopná vyzvednout důchod, musíme stanovit někoho, kdo to za ni udělá,“ uvedla úřednice s tím, že k tomu vede správní řízení a úřední rozhodnutí, které má nyní i pro Střezimíř na starosti Městský úřad Votice.

Zároveň stejný, úřadem určený člověk je oprávněný za seniora nakládat s penězi, které mu jsou v rámci této sociální služby svěřeny.

Správcem financí se přitom může de facto stát každý. De jure ale o něm rozhodnou právě úředníci. Ti, než tak závažné rozhodnutí posvětí, zkoumají řadu okolností, které s každým konkrétním případem souvisí. Přitom je však také tlačí čas. Senior, který nezvládá vyzvedávat důchod zpravidla není také plně schopen si zajistit další potřeby.

„Chceme, aby senior měl k potřebě někoho, kdo mu pomůže, co nejdříve,“ uvedla Soňa Janoušová. To se podařilo například u téměř devadesátileté Marie z Benešovska. „Mám takového správce, protože moji mladí žijí na Moravě. Dokud se alespoň trochu hýbu, do důchoďáku mě nikdo nedostane. Jsem ráda, že mi pomáhá a že mohu zůstat doma,“ potvrdila žena.

I v Česku ale platí stále - důvěřuj, ale prověřuj. A to se vztahuje také na správce důchodu, kterému dá posvěcení kulatým razítkem úřad. „V zákoně není přímo napsáno, že provádíme kontrolu, ale musíme mít dohled nad plněním takového poslání,“ sdělila vedoucí odboru.

Podle ní se takový dohled provádí zhruba jednou za rok v místě bydliště seniora. Už na začátku správci úředníci také doporučují, aby si schovával účtenky dokládající čerpání peněz. „Například za placení nájmu, léků nebo dluhů,“ připomněla Soňa Janoušová.

Skutečnost ale úplně většinou tak „idylická“ nebývá. Podle zkušeností vedoucí odboru sociálních věcí Soni Janoušové až 90 procent lidí, kteří si náhle nemohou dojít na poštu pro důchod, brzy po zahájení správního řízení umírá. Pak úřad usnesením řízení ukončuje.

„Pokud bychom ale při dohledu zjistili nějakou nepravost, vydáme rozhodnutí a zrušení a hledáme někoho jiného, kdo bude vhodný. Může to být někdo z rodiny, osoba blízká, nebo třeba také obec,“ dodala Soňa Janoušová.