„V Domově seniorů Benešov se postupně zvyšuje počet klientů s vyšší potřebou péče. Hodně jich je zcela upoutáno na lůžko. Dosavadní lůžka tu mají polohovatelná pouze mechanicky, proto je nutné vybavit domov alespoň částečně lůžky elektrickými," uvedla krajská radní pro sociální věci Emilie Třísková.

Domov seniorů Benešov vznikl v roce 1999 a od roku 2003 je jeho zřizovatelem Středočeský kraj. Má kapacitu sto míst. Mechanická lůžka, která nahradí elektrická, chce benešovský domov nabídnout k užívání v ostatních středočeských zařízeních sociální péče.

S přispěním ČTK