Účastníci přitom kromě osobních záležitostí budou moci přispět svými náměty i k případnému zlepšení života ve městě.

„Přijďte a podělte se s námi o to, jak se vám v Benešově žije, co vás těší nebo naopak trápí. Těšíme se na vás,“ pozvala mluvčí benešovské radnice Markéta Pazderová s tím, že se setkání uskuteční v úterý 18. června od 14 hodin v klubu seniorů na adrese M. Kudeříkové 1556.

S důchdci tam přijdou diskutovat místostarosta Jakub Hostek, vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Veronika Kondrátová a Alena Králíčková, ředitelka Pečovatelské služby okresu Benešov.

Sekání, která zpravidla trvají půl druhé hodiny organizuje město pravidelně každé čtvrtletí.

Kromě už výš uvedeného se tentokrát bude více hovořit i o oblasti seniorského bydlení, pomoci s dokumenty, běžnými agendami, pečovatelkách a možnostech sociálních služeb.