Nevěř na city, hlavní jsou pocity. Toto poněkud zavádějící rčení, hodlá společně s ministerstvem vnitra prosazovat i benešovská radnice.
Dali jí k tomu mandát zastupitelé, když odsouhlasili příspěvek na program nazvaný Pocit bezpečí. Benešov na něj z vlastní pokladny vydá zhruba 10 tisíc korun.
„Jde o to, že přidáme deset procent z dotace ve výši jednadevadesát tisíc korun, které ministerstvo vnitra na tento program pro naše město poskytne,“ vysvětlil místostarosta Roman Tichovský.
Pocit bezpečí by zejména seniorům měla přinést instalace dveřních kukátek a řetízků. Ani věk ale nepomůže těm, kteří bydlí v družstevních, nebo soukromých bytech.
„Akce se týká pouze našich městských bytů,“ potvrdil místostarosta s tím, že bezpečnostními prvky budou prvořadě vybavené byty ve čtyřech domech s pečovatelskou službou.
„O tom, kterým dalším občanům se tato možnost nabídne, budeme ještě hovořit. Například i s pracovníky Sdružení tělesně postižených Benešov,“ sdělil velitel městské policie Luboš Baranec.
Další desetinu, tentokrát z částky padesát tisíc korun, které věnuje Středočeský kraj na prevenci kriminality, město uvolní ve prospěch žáků základních škol. Ti obdrží letáky s vysvětlujícími texty. Školáky by měly upozorňovat, jakým způsobem minimalizují riziko, aby se právě oni nestali oběťmi trestného činu nebo například dopravní nehody.
„Podobný manuál s návodem, jak se mají chovat v určitých mezních situacích, jsme loni vydali také pro seniory,“ dodal místostarosta Benešova Roman Tichovský.