Se začátkem letošních prázdnin začala realizace projektu obce na zateplení budovy Základní školy a Mateřské školy v Choceradech. Ten by měl být prospěšný nejen z hlediska přínosu pro životní prostředí, ale i z hlediska ekonomické efektivnosti a účinnosti vložených finančních prostředků na snížení energetické náročnosti provozu školy.
„Cílem tohoto projektu je zamezit tepelným ztrátám a tím uspořit energii při vytápění objektu, který funguje již čtvrt století,“ říká starostka Eva Bubnová s tím, že z hlediska ekologie dojde ke snížení emisí kysličníku uhličitého o 165 tun za rok a dalších škodlivin v ovzduší v obci. „Co se týče energie, té by se mělo ročně ušetřit přibližně 1340 giga joulů,“ dodala.
V letošní roce bude realizována výměna oken a dveří a dojde k zateplení ploché střechy budovy, v jarních měsících příštího roku dojde k započetí prací na zateplení pláště budovy a potrvá až do září.
Náklady projektu přesáhnou částku 18,5 milionů korun a celá akce je spolufinancována z Evropské unie z Fondu soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.
Ve výběrovém řízení uspěla a dodavatelsky rekonstrukci provede firma KASTEN, s.r.o. v celkových nákladech 17,602 milionu korun. Zbývajících 2,5 milionu bude financováno z rozpočtu obce Chocerady a přislíbené dotace Středočeského kraje, který na rekonstrukci přispěje částkou 1,5 milionu korun ze svého Fondu životního prostředí.