Jak říká předseda sdružení Vladimír Havelka, ty první byly z důvodu změn zákonů, z původní Nadace se transformovalo na Sdružení a v současné době na Spolek, ty další pak z důvodu opotřebování lidského materiálu.

„Po dvaceti letech aktivity zůstalo ve spolku z původních lidí naprosté minimum a dnes již počítám v podstatě čtvrtou generaci dobrovolníků, kteří se nějakým způsobem angažují a pomáhají. Hlavní břemeno organizace prací kolem péče o hrad leží v posledních letech na mne a mém kolegovi Jirkovi Zemanovi, ale všem ostatním kolem nás, kteří v rámci svých možností pomáhají, patří velký dík za energii a čas, který tomuto věnují," prozradil v úvodu předseda sdružení.

Sdružení Zlenice považuje za hlavní výsledky své činnosti tři věci. Archeologii, konzervaci a popularizaci.

ARCHEOLOGIE

Za uplynulá léta má sdružení za sebou úspěšnou etapu mnoha let archeologických průzkumů, které začaly již v průběhu roku 1999. Ve své době šlo o ojedinělou aktivitu svojí kontinuitou a koncepčností záchranného výzkumu v rámci jednoho areálu hradu a předhradí.

„Tato aktivita byla bohužel přerušena v roce 2012 nečekaným a předčasným úmrtím našeho patrona, laureáta ceny Europa Nostra, profesora Tomáše Durdíka. Průzkum skromně pokračuje v rámci těch nejnutnějších zásahů kolem konzervace hradu, ale osobnost pana Durdíka je v tomto směru nenahraditelná," poznamenal Vladimír Havelka.

KONZERVACE

Hrad prošel několika etapami konzervace. Od prvních pokusů z let 1996-2002, kdy se hledal způsob optimální konzervace a v podstatě za pochodu, kdy se členové sdružení spolu se statiky a archeology učili „jak na to", až po dnešek, kdy už Sdružení Zlenice spolupracuje s experty z firem, specializovaných na opravy památek.

„Postupně se nám zatím podařilo zachránit torza dvou hlavních dominant hradu, a to vstupní brány do jádra hadu hradu, a věžovitý palác, který ční nad hradem jako memento let dávno minulých," uvedl Vladimír Havelka s tím, že v roce 2014 se podařilo uskutečnit mladiství sen mnohých z členů sdružení, a to stavbu mostu do jádra hradu.

Tato stavba nejenže výrazně pomohla k bezpečnějšímu a jednoduššímu přístupu do jádra hradu, ale také nádherným způsobem dala vyniknout masivnosti příkopu hradu a výškovému převýšení mezi předhradím a samotným jádrem.

POPULARIZACE

Dalším počinem, který byl v minulém roce v areálu hradu nově dokončen, byly výtvarné vizualizace areálu hradu, které doplnily areál na třech místech. První je umístěna u soutoku Mnichovky se Sázavou a znázorňuje hypotetickou podobu hradu a podhradí v dobách rozkvětu Zlenického panství. Druhý obraz je umístěn na předhradí a zachycuje možný pohled na jádro hradu, včetně mohutného věžovitého paláce. Je zde zachycena i rozlehlá budova na předhradí, po které do dnešních dní zbyly sice jen drobné terénní náznaky, ale ve své době musela být hlavní dominantou předhradí, dost možná hospodářským zázemím se stájemi. Třetí je pak v prostoru, dnes již neexistující, druhé brány jádra hradu a nabízí pohled skrze předhradí do odlesněného údolí řeky Sázavy.

„Dalším krokem k popularizaci nejen hradu, ale i samotné historie středověku, je úspěšná kulturní akce, nazvaná Oživlý středověk v podhradí. Letos, 16. a 17. července jdeme již do pátého ročníku. Tím každého zvu na návštěvu, prožít si u nás příjemný letní den mezi řemeslníky v dobových kostýmech, nasát atmosféru časů minulých a třeba si také sami něco vyzkoušet," prozradil zakládající člen sdružení.

Nechybí ani oblíbené pravidelné letní dětské dny, ten letošní bude v pořadí už jedenáctý, či tradiční pracovní camp v areálu hradu, v rámci kterého pomáhají dobrovolníci s drobnými pracemi v areálu.

„No a v letošním roce se chystáme zahájit opravu havarijního stavu severozápadního paláce hradu," dodal Vladimír Havelka.