Místní akční skupina teď připravuje strategii pro rozvoj regionu a za pomoci dotací Evropské unie se bude snažit strategii s výhledem do roku 2020 naplnit.

„Během podzimu připravujeme řadu pracovních setkání na různá témata. Byli bychom rádi, kdyby se do debaty zapojila co nejširší veřejnost, která tak může ovlivnit kam půjdou vynakládané dotační prostředky," informovala Renata Knotková z občanského sdružení MAS Blaník s tím, že na setkání jsou vítáni místní podnikatelé, obyvatelé, studenti, maminky, tatínkové, babičky, dědečkové, profesionálové i amatéři a další aktivní lidé.

To nejbližší setkání pracovní skupiny nad otázkami vzdělávání, školství, pořádání kurzů se uskuteční už ve středu 23. října ve Spolkovém domě sourozenců Roškotových. Hned následující den na stejném místě budou pracovní skupiny řešit problematiku dalšího rozvoje obcí.

„Pracovních skupin, v nichž strategii rozvoje připravujeme, je celkem šest. Do konce roku plánujeme ještě další setkání těchto skupin s tématikou kulturní spolkové a zájmové činnosti, cestovního ruchu, zemědělství, ochrany přírody a života v krajině a sociálních služeb," dodala Renata Knotková s tím, že přijít na setkání může každý, kdo chce vyjádřit svůj názor a pomoci s prací na strategii.

Mezi tři desítky aktivních členů MAS Blaník patří zástupci veřejného sektoru, obce, mikroregiony, organizace státní správy. Pracuji tu i zástupci soukromého sektoru, místní neziskové organizace, podnikatelé i jednotlivci. „Přidat se můžete každý, kdo má ke spravovanému území vztah," podotkla předsedkyně sdružení s tím, že se chystá i valná hromada členů koncem listopadu v Načeradci.

Karel Chlumec