Právě kvůli tomu pracovníci Technických služeb Benešov ve čtvrtek 27. dubna přimontovali na celkem patnácti místech města stojany, u nichž budou sdílená kola čekat na uživatele. "Stanovišť, kde bude možné si kolo půjčit nebo ho odevzdat, je však celkem šestnáct. Pouze patnáct z nich je ale úplně nových.

Současně na těchto místech bude možné využít i stojany stávající,“ potvrdil u nového stanoviště před restaurací Černý kůň benešovský místostarosta Jakub Hostek s tím, že stojany jsou umístěny například v Konopišti u velkého parkoviště, na dopravním terminálu a samozřejmě také v centru, v horní části Masarykova náměstí či u plaveckého bazénu.

Po registraci se prvních patnáct minut svezete zdarma

Kolo si zákazník bude moci vypůjčit jen na základě registrace přes internetové stránky provozovatele. Stroj sice u stojanu nebude přivázaný řetězem, ale bude mít na sobě svůj vlastní zámek, tedy blokovací systém, který zajistí, že s bicyklem bude moci jet pouze ten, kdo díky registraci získá od majitele kol číselný kód. Tím odblokuje zámek a první čtvrthodinu pojede bezplatně. Tento čas mu zaplatí město. Jezdit dál bezplatně další čtvrthodinu, bude ale možné až po desetiminutové prodlevě.

„Po čtvrthodině uživatel zaplatí 20 korun za 30 minut jízdy. Pravidelní uživatelé mohou ale využít měsíční předplatné v ceně 189 korun, navíc držitelé karet MultiSport, Lítačka, ISIC, Ikea Family mohou čerpat výhodnější tarify. Další detaily jsou na webu společnosti Nextbike Czech Republic,“ připomněla Tereza Lípová odpovědná na benešovské radnici za propagaci a vztahy k veřejnosti.

Na každém sdíleném kole bude instalováno GPS zařízení, díky němuž bude majitel kol vědět, kde se jeho stroje pohybují, nebo třeba i to, zda nejsou odstavené mimo určených stanovišť. Pokud by to tak bylo, zajistí jeho přemístění na to správné místo. „Ve smlouvě s vlastníkem kol je také stanoveno, že firma třikrát týdně vyhodnotí naplněnost stojanů a podle toho je pak přemístí tam, kde kola budou chybět,“ vysvětlil Jakub Hostek.

Přesedněte na kolo

Realizace systému sdílených kol v Benešově je dalším částí projektu Zdravé město do něhož se Benešov zapojil. Tento komunitní projekt má otevírat prostor pro aktivity v zájmu jeho obyvatel. Samotné město Benešov je v posledních letech více než přesycené automobily a podle toho v něm také vypadá silniční doprava. A právě sdílená kola jsou podle místostarosty jednou z možností, jak tomuto neblahému vývoji čelit nebo ho dokonce otočit na druhou stranu. „Sdílená kola by také měla obyvatele města přivést k zamyšlení, zda je bezpodmínečně nutné používat při cestách městem auta. Motivací k tomu je v Benešově také například to, že cestující mají zdarma městskou hromadnou dopravu,“ dodal Hostek.

Za systém sdílených kol zaplatí město Benešov za rok pilotního projektu 800 tisíc korun včetně DPH. Po roce pak radnice projekt vyhodnotí a podle výsledků ho prodlouží, nebo ukončí.