Výtěžek totiž dokonce překročil požadovanou sumu na rekonstrukci v kondrackém kostele. Potřeba bylo 78 tisíc na vyhlášený projekt, celkově se ale vybralo na 120 tisíc korun. Vlašimská farnost proto začne rozhodovat, co se zbývajícími penězi udělá.

Předpokládá se, že zbytek financí poslouží k zahájení dalších nutných oprav, které jsou v kostele sv. Bartoloměje potřeba. Mluví se třeba o další, potřebné rekonstrukci místních varhan. Opravu mechaniky zvonů by chtěla farnost zahájit co nejdříve.