V centrální části města kolem lagun, by měla v budoucnu vzniknout nová in –line dráha, která nabídne místním i turistům další možnosti sportovního vyžití.

„Chceme, aby v Sázavě vznikla nová cyklostezska, která by svedla současnou cyklotrasu, objíždějící město, k průmyslové zóně na levé straně Sázavy,“ uvedl starosta města Petr Šibrava.

Důvodem je současná situace, která neumožňuje, pokud turista pojede po značených trasách, shlédnout historické dominanty a zajímavosti města. Samotná trasa umožní zvědavcům shlédnout pouze několik málo zajímavostí podél řeky. Nová trasa otevře další možnosti turistiky a přiláká do centra Sázavy více turistického ruchu.

„Žádost o samotnou dotaci jsme již podali, teď nezbývá než počkat do konce roku,“ vysvětlil Šibrava.

In – line dráha by měla měřit něco kolem 3, 5 kilometru a fungovat jako výchozí bod pro obě strany nové cyklostezky.

„Cyklostezka sjede do města, někde překoná řeku a dostane se do centrální části, kde bude v budoucnu in – line dráha,“ dodal starosta města.

Okolo dráhy jsou soustředěna relaxační místa pro turistické vyžití, ať už jde o restaurace a občerstvení, sportovní plochy, tělocvičnu nebo kulturní dům.
Budoucí dráha by měla být kombinací cyklo a in – line dráhy.

„S iniciativou přišel obyvatel obce pan Střílka, který tento druh sportovního areálu viděl již na mnoha místech, jak v republice, tak v zahraničí,“ řekl Šibrava.

Projekt in – line dráhy není první ani poslední velkou akcí, kterou město chystá. Minulý týden dokončilo projekt rekonstrukce lokality Na Kácku a v budoucnu by chtělo spolu Nadací Josefa Viewegha opravit huť František.