„My máme bezdomovce pouze jednoho a toho máme pod kontrolou," uvedl starosta města Petr Šibrava.

„Samozřejmě, že máme nějaké problémy s nepřizpůsobivými občany. Ale ve srovnání s většími městy, jako je Benešov, Vlašim, Votice nebo sousední Kutná Hora, jsou minimální. V žádném případě se nejedná o takové procento, které by mělo nějaký fatální dopad na život ve městě," poznamenal starosta Sázavy.

Jednou z problematických částí města byl takzvaný Kácek. Vzhledem k tomu, že se nachází v blízkosti Centra sklářského umění Huti František, město v rámci projektu Revitalizace Brownfieldu, bývalé sklářské osady na Kácku zrevitalizovalo v roce 2009 celé jeho okolí. Vybudovalo zde nové chodníky, veřejné osvětlení, dvě nová dětská hřiště.

„Myslím si, že ti obyvatelé, kteří tam teď bydlí, si toho považují," míní Petr Šibrava.

Tomu napovídá i skutečnost, že i po šesti letech jsou obě dětská hřiště stále jako netknutá.

„Když jsem v roce 2006 nastoupil do funkce starosty, problémové byly i takzvané Pánovy domy. Dva z nich byly totálně zdevastované, vybydlené. Naprostá skládka. Nám se ale podařilo získat dotaci z fondu Ministerstva pro místní rozvoj, a teď je tam jedenáct krásných bytů," pochlubil se nemalým úspěchem starosta.

Sázava jde ovšem stále dál. Zastupitelstvo města nově zřídilo komisi pro prevenci kriminality a zjišťování sociálních potřeb.

„Jsou tam bezdomovci, problémová mládež, definice potřeb seniorů, takže z toho máme teď řadu výstupů, které začínáme řešit a ruku v ruce s tím se začínáme bavit například o možnosti zřízení nízkoprahového denního klubu," prozradil Petr Šibrava.

Fenoménem současné doby jsou soukromé ubytovny pro lidi na okraji společnosti. I s tím si ale dokázala Sázava poradit. Největší ubytovna patří dominantnímu zaměstnavateli, dřívějším Sklárnám Kavalier, a další je pak ve vlastnictví města. To koupilo bývalý objekt Teplotechny, čímž zabránilo možnému podnikání s nepřizpůsobivými spoluobčany.

„Z části ji využíváme pro stavební firmy, které u nás pracují, a z části ji pronajímáme sklárnám," dodal starosta Sázavy.