„Zámek je zámkem až od devatenáctého století. Původně to byl konvent, v němž bydleli mniši, benediktini,“ vysvětlil Zdeněk Chudárek, odborný památkový garant z Národního památkového ústavu (NPÚ).

Oprava střech rotundy a věže týneckého hradu je v polovině listopadu 2023 kompletně hotová.
Z hradu v Týnci nad Sázavou po opravě střech rotundy a věže už mizí lešení

Podle něj v Sázavě nyní probíhá první etapa obnovy konventu. To zahrnuje také opravu krovů, střechy a také tamní věže. „U ní se provádějí interiérové opravy včetně omítek a schodiště a také oprava střechy. V příštím roce se tam bude dělat fasáda,“ uvedl památkový garant. Pro zajímavost, střecha konventu je poslední střešní plochou areálu kláštera, která v posledních třech dekádách neprošla rekonstrukcí. Práce na ní začaly nedávno, na konci léta. Podle harmonogramu by měly být veškeré práce dokončené v závěru roku 2025.

Vznikne nová prohlídková trasa

„Akce, při níž je opravována střecha konventu má za konečný cíl zpřístupnění vyhlídkové věže. Díky tomu vznikne od roku 2026 nová doplňková prohlídková trasa,“ připomněla sázavská kastelánka Slávka Matoušová. Návštěvníci se už nyní mohou těšit na to, že cestou na ochoz věže projdou přízemím přes gotickou opatskou kapli. Trasa povede i půdními prostorami konventu, kde budou k vidění například nádrže na vodu.

Budování benešovského Penny v Čechově ulici 22. listopadu 2023.
Na stavbě nového benešovského supermarketu už vznikají jeho základy

Ty mniši plnili vodou z řeky a dál jí využívali pro potřeby celého objektu. Na trase by mohla podle kastelánky vzniknout také malá expozice připomínající majitele objektu v 19. století, rod Neubergů. Věž, o níž kastelánka mluví, nebyla nikdy přístupná. Rod Neubergů, jejichž erb se našel při rekonstrukci střechy konventu, ji vybudoval z prozaického důvodu. „Přístavbou věže chtěli smazat vizuální ráz bývalých klášterních budov. Chtěli zkrátka objektu dát zámecký ráz,“ tvrdí Slávka Matoušová.

Benešovská restaurace U Kovářů.
Půllitr z Plzeňského Prazdroje od října podražil a čeká ho to i na Nový rok

Vedle výstupu na zámeckou věž s výhledy na město Sázavu, bude v roce 2026 další zcela novou atrakcí sázavského kláštera také první zpřístupnění gotických sklepení pod východní částí zámku. Umístěná by tam měla být expozice věnovaná středověkému klášteru. Kromě toho vzniknou v severní a západní zahradě klášterní zahrady podzemní nádrže na zachytávání dešťové vody. Ta pak poslouží nejen na toaletách pro návštěvníky, ale také k zalévání zahrady. Celé dílo dotované Ministerstvem kultury ČR má rozpočet přes 35 milionů korun.