„Tyto nosníky tvoří část provizorní podpěrné konstrukce pro budoucí mostovku,“ vysvětlil Jan Čikara, vedoucí oblasti dopravních staveb společnosti TAQ, která most pro středočeské silničáře staví.

Na provizorní podpěru dělníci následně ručně položí bednění, na které se osadí předpínací a betonářská výztuž. Pak proběhne betonáž a předepnutí mostu. „Teprve potom, zhruba po dvou až třech měsících, dojde k demontáži těchto provizorních podpěrných nosníků,“ sdělil Čikara.

Nový sázavský most bude mít shodné parametry jako jeho předchůdce ze 70. let minulého století. Ten však byl kvůli nevyhovujícímu technickému stavu zdemolován. V současné době už stojí tři nové betonové pilíře, konstrukce bude mít celkem čtyři mostová pole. Ta se budou z betonu lít během dvou betonáží a dokončena by tato operace měla být do poloviny letošního srpna.

Test těžkými automobily

Po předepnutí ocelových lan ale nebude na řadě asfaltování, nýbrž řada nezbytných dalších prací. „Musíme před tím ještě dobetonovat kotevní čela, zabetonovat závěrní zdi, dodělat křídla, vybetonovat římsy, osadit mostní dilatační závěry, namontovat zábradlí, veřejné osvětlení a ještě před tím položit hydroizolaci na nosnou konstrukci. Pak podle projektu položíme kamenné obrubníky chodníků po obou stranách mostu a teprve potom dojde k pokládce živičného povrchu vozovky,“ připomněl vedoucí dopravních staveb firmy TAQ.

Závěrečnou operací na stavbě pak bude zátěžová zkouška, kdy na most najedou naložené těžké nákladní automobily a citlivé přístroje zjistí průhyb jednotlivých mostních polí.

Práce podle harmonogramu

Mluvčí Krajské správy a údržby silnic Petra Kučerová sdělila, že práce běží podle harmonogramu. „Předpokládáme, že by most mohl začít obyvatelům města a motoristům sloužit v rámci předčasného užívání na konci letoška. I potom na mostě budou ale probíhat poslední dokončovací práce,“ připomněla.

Investor za dílo zaplatí 96 milionů. Původní předpokládaná cena při zahájení stavby na začátku září 2022 byla necelých 80 milionů korun.