K nové situaci dospěly obě strany v podstatě už loni, když Sázava začala uplatňovat výhrady k fungování PSB. Na Benešovu jako obci s rozšířenou působností, ale i po rozluce zůstává zajištění návaznosti služeb, které využívali sázavští klienti a zajišťovaly je pro ně dvě pečovatelky.

Sázava přitom Benešovu i na ně, za uvedenou službu, hradila jen 360 tisíc korun ročně. „Jednali jsme i s ředitelkou obecně prospěšné společnosti Ruah, která služby v Sázavě převezme,“ připomněl Zdeněk Zahradníček. Potvrdil to i starosta sázavský. „Ruah nám doporučil benešovský odbor sociálních věcí a zdravotní,“ dodal Ivan Koldcsiter.

Jenže vývoj v uvedené, velmi citlivé oblasti, nenechal chladnými nejen politiky ze sázavské opozice, ale také například známého obyvatele města, literáta Michala Viewegha. Ten si názor zveřejnil na svém Facebooku. „Mafie v Sázavě,“ stojí v úvodu jeho příspěvku a v květnatém pokračování sděluje: „…současný starosta s arogantní svévolí ruského gubernátora rozhoduje o zrušení léta dobře fungující sociální služby…“

Starosta Sázavy o invektivách ví. „Někteří obyvatelé na výměnu sociální služby reagují neadekvátně. Víc bych to nerozebíral,“ vyjádřil se ve čtvrtek 6. února pro Deník.

Obecně prospěšná společnost Ruah by podle Ivana Koldcsitera měla veškerou službu dosud zajišťovanou PSB, převzít do dvou týdnů.