Alespoň tak to cítí šéfové některých škol na Benešovsku.

„My můžeme být velice spokojeni,“ tvrdí s hrdostí ředitel benešovského gymnázia Zdeněk Zahradníček. „Z osmdesáti devíti maturantů neuspěl pouze jeden a to ještě v takzvané profilové části, která je náročnější. Dělá si ji každá škola sama. Státní maturity složili úplně všichni,“ uvedl Zahradníček s tím, že z osmaosmdesáti studentů jich pětačtyřicet složilo zkoušky z dospělosti s vyznamenáním, a z toho dvacet mělo samé jedničky. Na celé škole byly pouze dvě dostatečné.

Podle Zahradníčka byla státní maturita v základní úrovni pro žáky gymnázia relativně snadná. Snad i proto prospělo s vyznamenáním o deset až patnáct studentů víc, než v předešlých letech.

„Státní maturita je příliš drahá záležitost na to, že její vypovídací hodnota není nikterak velká,“ míní Zahradníček a dodává. „Nové maturity nezpůsobily žádný posun v tom, že by k nim vysoké školy při přijímacích zkouškách příliš přihlížely. Navíc stály republiku mnoho peněz a pedagogy příliš energie a času,“ domnívá se.

Podobný názor mají i ostatní dotazovaní vedoucí pracovníci středních škol na Benešovsku.

I oni jsou s výsledky maturit svých žáků vcelku spokojeni. Zároveň poukazují na jejich neúměrnou finanční a časovou náročnost.

„Naše škola se v neúspěšnosti maturit neodklonila od pětadvacetiprocentního celostátního průměru,“ řekl Jiří Kotouč, ředitel Integrované střední školy technické Benešov. „Lépe dopadly studenti klasických učebních oborů, hůř ti v nástavbovém studiu,“ vysvětlil ředitel školy.

Velký problém byla na ISŠT matematika, která v drtivé většině zapříčinila neúspěšné složení maturitních zkoušek.

„Nutno podotknout, že do polovinu z oněch pětadvaceti procent tvoří studenti, kteří nebyli připuštěni k maturitám v řádném termínu,“ dodal Kotouč.
Poslední oslovenou školou byla Střední odborná škola a střední odborné učiliště Vlašim.

Tam maturovali studenti celkem ve třech vzdělávacích oborech. Nástavbové studium podnikání, kde byla úspěšnost padesát procent. Hotelnictví a turismus prošlo devětašedesát procent a poslední obor byl kuchař. V něm získalo maturitní vysvědčení osmdesát procent studujících.

„Nelíbí se mi, že se neustále srovnávají školy, ale vůbec se nehovoří o oborech vzdělání,“ uvedl Jiří Lejček, zástupce ředitele pro teoretické vyučování vlašimské školy.

Míní, že podle těchto výsledků maturitních zkoušek by se dalo uvažovat, že nejúspěšnější je soukromé gymnázium Václava Klause mladšího.

„To znamená, že by potom měla být teoreticky pouze gymnázia, možná obchodní akademie, ale na střední odborné školy už by nezbývali žáci. Stejně jako teď scházejí na obory s výučním listem,“ podotkl Lejček.