Největší změny, především v termínech, postihují práce v Peceradech. Jak už dříve několikrát uvedl místostarosta Martin Kadrnožka, měla být kanalizace v této osadě zprovozněna do konce února. I přes tato prohlášení lze ale na webových stránkách Týnce najít jinou, místostarostou podepsanou, alibismem zavánějící, zprávu. „Odvádění odpadních vod se předpokládá nejpozději v dubnu,“ píše místostarosta. Do tohoto termínu je daleko, i když stále ještě není napojený hlavní řad na přečerpávací stanici u železničního přejezdu. Tu projektant namaloval až za tratí, takže pro zachování předepsaného spádu je potrubí uloženo v sedmimetrové hloubce! „Jsou tu bahenní lázně,“ postěžoval si ve čtvrtek v noci 12. března jeden z dělníků. Od budování jeho partu neodradila ani tma, ani hustý déšť, který výkop neustále zásoboval vodou.