VYBRAT REGION
Zavřít mapu

S BENEŠOVSKÝM DENÍKEM NA NÁVŠTĚVĚ: dnes v obci Postupice

Postupice - Obec Postupice se podílela na založení svazku obcí Chopos. 

29.4.2014
SDÍLEJ:

Starosta Postupic Miloslav Půta.Foto: Martina Křečková

„Zatím poslední akcí bylo zateplení základní školy, " uvedl starosta Miloslav Půta

Zateplení budovy základní školy, vybudování její nové otopné soustavy, přístavba školní kuchyně včetně vybavení, úprava družiny, výměna stoupaček, a to jak vodovodních tak kanalizačních či celková rekonstrukce interiérů školy. To je zatím poslední velká stavební akce, kterou zdárně v loňském roce ukončila obec Postupice, v čele se starostou Miloslavem Půtou.

„V letošním roce se chceme zaměřit na výměnu vodovodních řadů. Vodovod byl v obci vybudovaný v sedmdesátých letech, takže je logické, že trubky postupně dosluhují," uvedl Miloslav Půta, který rozhodně nesedí na obci se založenýma rukama.

Kromě již zmiňovaného obecního vodovodu se mohou obyvatelé Postupic napojit také na kanalizaci, u níž nechybí ani čistírna odpadních vod. Ve vsích, které jsou ve správním území Postupic, a kde není možné vybudovat centrální čističku, pak obec podporuje budování malých domovních čističek.

Do správního území Postupic patří Buchov, Dobříčkov, Čelivo, Holčovice, Jemniště, Lhota Veselka, Lísek, Milovanice, Miroslav, Mokliny, Nová Ves, Postupice, Pozov, Roubíčkova Lhota, Sušice, Vrbětín.

„Z té infrastruktury bych ještě rád zmínil plynofikaci, kterou jsme v roce 2001 zdárně dokončili," pokračoval starosta obce.

Tradiční občanskou vybaveností obce a širokého okolí je základní a mateřská škola. Nechybí ani sokolovna, pošta, fotbalové hřiště, tréninkové hřiště a hasičské cvičiště Plajchy, dětská hřiště, veřejná knihovna s internetem, společenské místnosti v několika osadách a přímo v obci je dospělým k dispozici praktický lékař.

Sbor dobrovolných hasičů v Postupicích byl založen 27. prosince 1885 kvůli ochraně osob a majetku bližních při nebezpečí požáru a povodně a k šíření vzdělání osvětovou prací. Roku 1885 měl spolek 54 členů. Další sbory dobrovolných hasičů jsou v Jemništi, Nové Vsi, Milovanicích a Dobříčkově.

„Máme tady celou řadu spolků, které pořádají například jarmarky, plesy, zábavy, maškarní ples, šachové turnaje, Běh okolo Paperáku, a škola připravuje pro děti Běh naděje. Hasiči pak pořádají pro děti dětské dny a Rodinné centrum Kostičky každý rok připravuje Pohádkový les," přiblížil kulturní život v Postupicích Miloslav Půta a tím, že jednou až dvakrát ročně pořádá obec vítání občánků.

Každý, kdo zavítá do Postupic, by si rozhodně neměl nechat ujít návštěvu kostela sv. Martina, jehož nejstarší část pochází z doby okolo roku 1250 a jen kilometr vzdáleného zámku Jemniště, který byl roku 1725 vystaven v barokním stylu. Ten v roce 1868 koupil Zdeněk ze Sternberga a v rodině Sternbergu zůstal až do roku 1943, kdy jej nucená správa prodala Oskaru Daňkovi z Líšna. Stenbergům se zámek i s pozemky, lesy a rybníky vrátil opět až po sametové revoluci.

„Co se týká našeho kostela, tak z původní gotické stavby se zachoval pouze presbytář a ve pouze jeden zvon, lidově nazývaný sv. Kateřina. I když podle nápisu: „Ke cti a chvále Bohu i také všem svatým apoštolům svatému Vítu jest dělán zvon", by se měl spíš jmenovat sv. Vít," poznamenal Miloslav Půta.

K obci patří i Ochotnický divadelní spolek Postupice, který byl poprvé založený někdy v rozmezí let 1855-1860. O dvacet let později pak zcela zanikl.

Znovuzrození se divadlo v Postupicích dočkalo až v roce 2009. Ochotníci mají dva dětské soubory a jeden dospělých, kdy je jejich domovskou scénou tamní sokolovna. Tam na prknech, která znamenají svět, uvádí vlastní tvorbu, muzikály či drama. Každá hra má obvykle čtyři reprízy.

Dne 18. května 1919 byla v hostinci U Hrabánku založena postupická jednota Sokol, která měla 63 členů. Za téměř stoleté trvání je to nejmasovější spolek s bohatou činností. V roce 2013 měla jednota 130 členů. Největší akcí bylo v roce 1932 postavení nové sokolovny, která slouží jako kulturní stánek do dnešní doby.

„Ještě bych rád dodal, že obec Postupice je jednou ze čtyř obcí, které 10. února 1999 založily dobrovolný svazek obcí CHOPOS," řekl závěrem starosta Postupic Miloslav Půta.

Co se praví v kronikách

První doložená písemná zmínka o Postupicích pochází z listiny vydané 17. ledna 1205, která potvrzuje, že Postupice patří ostrovskému klášteru. Kostel sv. Martina s farou existoval zřejmě již před rokem 1350, v roce 1718 byl barokně přestavěný šlechticem hrabětem Františkem Adamem z Trautmansdorfu.
Původní tvrz postupická byla sídlem slavného rodu Kostků z Postupic a stávala tam, kde je nyní panský dvůr. Zbyly z ní pouze dvě klenuté místnosti, sklep s tajnými východy pro případ úniku a část prvního poschodí přeměněného na špýchar.
Největší rozvoj Postupic nastal po roce 1711, kdy dosavadní ves byla povýšena na městys s výsadami výročních trhů, které byly podle pamětníků velké a slavné. To byl počátek značného rozvoje zejména textilního průmyslu. V roce 1771 hrabě z Rottenhamu rozšířil textilní výrobu dovozem strojů z Anglie. Tehdy Postupice zaznamenaly největší nárůst obyvatelstva a stavební rozvoj hlavně v Hůře a okolí.
Po úpadku textilních manufaktur se klidné hospodářské městečko s krásnou okolní přírodou a čistým venkovským vzduchem stalo cílem pražských měšťanů, kteří si zde začali stavět rodinné vily, sloužící hlavně k rekreaci.
„Podle jména založila naší obec asi nejdříve jako dvůr osoba jménem Postup. V Postupicích se tradoval výklad, podle kterého jméno obce vzniklo častou změnou majitelů, neboli postupováním. Tento výklad je nesprávný. Je sice pravda, že k postupování majetku docházelo, ale až v době, kdy jméno Postupice už dávno existovalo. Podle profesora Antonína Profouse, autora díla Místní jména v Čechách vzniklo jméno naší obce ze starého slovanského osobního jména Postup, jako Ves lidí Postupových neboli Postupici. Později se koncovka změnila jako u ostatních jmen stejného tvaru z I v E," takto vidí vznik jména Postupic její kronikář Jiří Šesták.

Znak obce má dvojí vysvětlení

Dnes se přesně neví, jaký znak Postupice mají. Vlastně mají znaky dva. V soupisu kostelů z roku 1350 jsou Postupice jako farnost v děkanátu štěpánovském. Z majitelů byl známý Zdeněk Kostka s Postupic, který zemřel v roce 1401. Postupic se dostalo jeho synu Vilémovi, který při postupickém kostele založil roku 1406 nadání ročního důchodu dvou kop grošů a výnosu z půllána. Erbovní znak rodu Kostků, tedy zlaté hrábě v modrém poli štítu, by z historického hlediska mohl ozdobit znak městečka Postupic jako upomínku na působiště slavného českého rodu. Ale nestalo se tak. Když vlastnil Postupice Ferdinand z Říčan, na jeho žádost vydala ve Vídni 20. srpna 1711 císařovna Eleonora Magdalena privilegium, ve kterém byly Postupice povýšeny na městečko. V listině však není o daném znaku žádná zmínka. Přesto někteří badatelé uvádějí tento rok jako letopočet udělení znaku. Tento údaj ale nelze potvrdit. Spíše lze soudit, že stříbrný dvouocasý lev ve skoku doprava, se zlatou korunkou na hlavě a zlatou zbrojí i jazykem v červeném štítě byl převzatý z obrazu postupické pečetě. Pečeť je oválná o rozměrech 30 x 25 mm s různě silnou dvojlinkou při vnějším okraji. Vnitřek pečeti je rozdělen na dvě části. V horní větší části je dvouocasý korunovaný lev obrácený doprava, kdežto pod ním je příčná čára oddělující menší část pečeti, pod kterou je ve dvou řádcích text: POSTU, PIC.

Žijeme tady spolu

b První doložená písemná zmínka o Postupicích pochází z listiny vydané 17. ledna 1205.
b Jedním ze známých majitelů Postupic byla Zdeněk Kostka z Postupic, který zemřel roku 1401.
b 20. srpna 1711 vydala císařovna Eleonora Magdalena privilegium, ve kterém byly Postupice povýšeny na městečko. Někteří badatelé uvádějí tento rok také jako letopočet udělení znaku. Tento údaj se ale nikdy nepotvrdil.
b Za velký úspěch považuje starosta obce Miloslav Půta rok 2001, kdy obec dokončila plynofikaci Postupic.
b V roce 2004 až 2005 se obec věnovala plošným opravám sakrálních staveb v Postupicích a jejích přilehlých obcích.
b V roce 2012 se zateplení a výměny oken dočkala také budova, v níž sídlí obecní úřad.
b Zateplení mateřské školy, včetně výměny oken a plynofikace si obec odškrtla jako hotovou v roce 2012.
b Největší změnou prošla základní škola. Tu v roce 2013 čekalo zateplení, vybudování nové otopné soustavy, přístavba školní kuchyně včetně vybavení, úprava družiny, výměna stoupaček, a to jak vodovodních tak kanalizačních, výměna parket za linoleum a malování celého interiéru.
b V témže roce, tedy roku 2013 dokončily Postupice hasičské sportoviště.
b Letos se chce obec zaměřit na výměnu vodovodního řadu, který byl v obci vybudovaný v sedmdesátých letech.

Jiří Šesták je kronikářem Postupic už téměř čtvrt století

Jiří Šesták je kronikářem už třiadvacet let. A jak s nadsázkou říká, stal se jím, protože nikoho jiného nemohli sehnat.

„Když s tím končila původní kronikářka, hledali někoho, kdo to po ní převezme. Dobrovolně se nikdo nehlásil, tak to padlo na mne," popsal s úsměvem Jiří Šesták svůj křest na kronikáře Postupic.

Jelikož nikdy předtím nic podobného nedělal, nevěděl jak kroniku psát. Naštěstí mohl nahlédnout do již napsaných knih, poradit se s ostatními kronikáři na různých srazech a setkáních nebo čerpat z příruček k tomu určených. Jakmile ale vyřešil jeden problém, musel se vzápětí potýkat s dalšími.

„Dřív bylo docela těžké jen kroniku sehnat. Listy v knihách jsou totiž vyrobené ze speciálního papíru, z kterého písmo léty nevybledne," vysvětlil postupický kronikář.

Aby ale informace zůstaly skutečně zachované i pro další generace, musí být psané speciálním dokumentním inkoustem. Ten nebylo těžké sehnat. Co je ale do dnešního dne pro Jiřího Šestáka oříšek, koupit pro tento inkoust vhodné plnicí pero.

„Já si můžu koupit pero třeba za 500 korun. Ale vzhledem k tomu, že je ten inkoust hustší, po nějakém čase se ucpe a musím ho vyhodit. Teď se mi ale povedlo to správné sehnat, tak jsem si jich koupil hned několik," pochlubil se Jiří Šesták, který ročně popíše v postupické kronice zhruba osmdesát stran nejen z dění Postupic, ale i ze zhruba dvacítky jejích přilehlých obcí.

Jiří Šesták je od roku 1920 teprve čtvrtým postupickým kronikářem. Za tu dobu popsal už tři kroniky, kdy každá čítala zhruba šest set stran. Nyní se ale obává, že svou funkci bude muset předat někomu mladšímu. Prý už mu lidově řečeno těžkne ruka a bojí se, aby byl text, který napíše čitelný.

„Na to zapomeň, Jirko. Jedno čtvrtstoletí máš už za sebou, tak to druhé ještě vydržíš," okamžitě zareagoval starosta Postupic Miloslav Půta, který si nedovede představit, že by měla obec jiného kronikáře. „Nikoho lepšího než si ty neznám," dodal.

A měl pravdu. Jiří Šesták je skutečně kronikářem s velkým ká. Nejenže si každý den poctivě do sešitu zapisuje, co se kde událo, jaké bylo počasí a to poté přenáší do kroniky, ale předtím si ještě finální podobu textu napíše nanečisto, nechá od své manželky Marie, učitelky českého jazyka zkontrolovat, až poté vše zanese do kroniky.

Kromě psaní kroniky má Jiří Šesták ještě jednoho velkého koníčka. Sbírá historické historické pohledy a fotografie. Jezdí proto po všech burzách, kde shání vše o Postupicích.

„Mám už docela hezkou sbírku," dodal závěrem Jiří Šesták, který před třiadvaceti lety jako každý kronikář musel zapsat coby první sdělení do postupické kroniky svůj životopis.

Autor: Martina Křečková

29.4.2014
SDÍLEJ:

SERVIS

Gastronomie - Gastronomie Barman, výčepní 16 000 Kč Barmani Barman- barmanka,obsluha herny. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 16000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Pracoviště Benešov, Čistý trestní rejstřík, spolehlivost. Kontaktovat telefonicky 10-16 pondělí-pátek, volat ! - ne SMS. Pracoviště: Itv top s.r.o. herna-bar royal, Dukelská, č.p. 2190, 256 01 Benešov u Prahy. Informace: Tomáš Vaigl, +420 774 320 435. Obchod - Obchod Nákupčí 25 000 Kč Nákupčí Nákupčí. Požadované vzdělání: úsv. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 25000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Pracoviště Trhový Štěpánov, Středoškolské vzdělání technického nebo obchodního směru výhodou, komunikativní znalost německého jazyka, základy anglického jazyka.Práce s PC, znalost MS Office, Platové podmínky budou upřesněny při osobním setkání.Týden dovolené navíc, firemní mobil., První kontakt e-mailem nebo telefonicky po-pá 8-14 hod.. Pracoviště: G. a. m. heat spol. s r.o., Dubějovická, č.p. 346, 257 63 Trhový Štěpánov. Informace: Jitka Černíková, +420 602 305 817. Výroba - Výroba Pomocní dělníci ve výrobě 14 000 Kč Pomocní dělníci ve výrobě Pomocní dělníci ve výrobě. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Dvousměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 14000 kč, mzda max. 14500 kč. Volných pracovních míst: 9. Poznámka: Pracoviště Benešov, Namáhavá práce, práce v hluku, krátkodobé zaměstnaní. Každé pondělí od 13.00-14.00 hodin na adrese Čechova 437 v Benešově.. Pracoviště: Keder s.r.o. - baest, Černoleská, č.p. 1930, 256 01 Benešov u Prahy. Informace: Volodymyr Ayb, +420 608 516 044. Kultura a sport - Kultura a sport Maséři (kromě odborných masérů ve 12 200 Kč Maséři (kromě odborných masérů ve zdravotnictví) Thajské masáže. Požadované vzdělání: bez vzdělání. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 12200 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Pracoviště Benešov, Certifikát na provádění thajské masáže. První kontakt telefonicky.. Pracoviště: Sawan relax centrum s.r.o. - benešov, Tyršova, č.p. 175, 256 01 Benešov u Prahy. Informace: Nussara Salačová, +420 739 564 606.

DOPORUČENÉ ČLÁNKY

V Heřmaničkách křtili nové hasičské auto.
47

V Heřmaničkách křtili nové hasičské auto

Ilustrační foto.

Proč je negativní myšlení důležité

Po Spartě si Benešov smlsnul na Převýšovu

Převýšov – Převýšov je vesnice u Chlumce nad Cidlinou. Benešovští však nedopadli jako sedláci u Chlumce, naopak nadělili Převýšovu tři milosrdné banány. Ve středu porazili na Strahově gólem Švantnera Spartu i s Hečou, Vatajelem, Plavšičem, Costou a dalšími borci 1:0.

OBRAZEM: V Benešově si připomněli události ze 17. listopadu

Benešov - V předvečer 29. výročí Sametové revoluce si také v Benešově lidé připomněli události ze 17. listopadu 1339 a 1989. Happening zorganizovala občanská iniciativa Milion chvilek pro demokracii.

Při benešovské Noci divadel vystoupili malí i dospělí herci

Benešov /FOTOGALERIE/ - Také příznivci divadelních představení místních lidových herců z Benešova si v sobotu 17. listopadu přišli v Divadle na Poště na své. Konala se tak řada představení, která doprovodila další ochotnické soubory v celém Česku při už šesté Noci divadel. Ta tentokrát vyšla sobotu 17. listopadu a tak kromě 100. výročí založení Československa připomínala i události z let 1939 a 1989.

Respiračních infekcí přibylo, o chřipku však nejde

Střední Čechy – Nemocnost vrostla, ale chřipka za to nemůže. Tak lze shrnout poznatky středočeských hygieniků vyplývající z vyhodnocení hlášení praktických lékařů a pediatrů k výskytu akutních respiračních infekcí a chřipky mezi jejich pacienty ve 46. kalendářním týdnu.

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

Vážení čtenáři,

náš web Deník.cz přechází kompletně pod zabezpečený protokol, který výrazně zlepší bezpečnost při procházení našich webů.

https info

Z důvodu přechodu je nutné se znovu přihlásit k odběru upozornění na nejnovější zprávy - klikněte na tlačítko "Povolit", kterým si zajistíte odběr zpráv i do budoucna.

Děkujeme za pochopení.

POVOLIT