„Od té vlastně iniciativa uspořádat snídani, jejímž cílem bylo seznámení se s podpůrnými nástroji aktivní politiky zaměstnanosti pro zaměstnavatele při zaměstnávání osob se zdravotním postižením a výměna a sdílení vzájemných zkušeností vzešla," uvedla ředitelka kontaktního pracoviště Úřadu práce Benešov Kateřina Novotná.

První snídaně, která přinesla ve vzájemné spolupráci všech tří složek nemalé výsledky, se uskutečnila na podzim loňského roku v hotelu na Karlově. Tentokrát ale obecně prospěšná společnost Rytmus požádala o možnost uspořádat setkání na půdě benešovského úřadu práce, který jim vyšel bez zaváhání vstříc s tím, že si ředitelka ÚP Kateřina Novotná připravila prezentaci, v níž přítomné zaměstnavatele seznámila, jak může úřad práce pomoc se zaměstnáváním handicapovaných osob.

„Prezentace nemá v žádném případě za cíl seznámit zaměstnavatele s těmito možnostmi nijak detailně, ale pouze jim nabídnout přehled o tom, jaké jsou možnosti, o co mohou žádat, a jak jim může stát v jejich snaze zaměstnat tyto lidi pomoct," vysvětlila Kateřina Novotná, která zároveň zdůraznila, že nejde pouze o to, aby lidé našli práci, ale i o možnost se začlenit do „normální" společnosti.

„My jsme se na benešovský úřad práce obrátili s prosbou o pomoc proto, že první snídani se zaměstnavateli jsme pořádali úplně sami, a na této bychom se chtěli zaměřit na možnosti, jak mohou zaměstnavatelé zaměstnávat lidi se zdravotním handicapem, a co pro ně mimo jiné může úřad práce udělat," vysvětlil důvod pořádání akce v budově benešovského ÚP Pavel Goby, ředitel obecně prospěšné společnosti Rytmus Benešov.

Rytmus Benešov je poskytovatelem sociálních služeb a mimo jiného se zabývá problematikou, jak osoby se zdravotním postižením na běžném trhu práce, nikoliv v chráněných dílnách a podobně zaměstnat. Proto také dlouhodobě s ÚP Benešov spolupracuje.

„Tématem této snídaně tedy bude, co pro tyto lidi může ÚP udělat, a jak i my můžeme napomoci v trojstranných vyjednáváních. Mezi úřadem práce, zaměstnavatelem a samotným klientem," řekl krátce před zahájením akce Pavel Goby a dodal, že snahou Rytmusu není své klienty přímo zastupovat, ale podporovat je v získávání zaměstnání na běžném trhu práce.

„Pro nás je důležité, jak ten klient, tak ten zaměstnavatel, ale i ÚP může v určitých krocích pomoci," zdůraznil ředitel obecně prospěšné společnosti.