Agentura sídlící v bývalé Piaristické koleji na Masarykově náměstí poskytuje například poradenství a individuální konzultace, pomoc při získání dovedností a návyků nutných pro výkon zvolené práce i asistenci přímo na pracovišti.
„Mnohá opatření státu, zaváděná s úmyslem zajistit lidem s postižením speciální péči a bezpečí, jim ve svém důsledku brání ve svobodné volbě. Z ochrany se tak může nechtěně stát diskriminace,“ uvádí Milada Vondráčková z centra agentury Rytmus a dodává, že dosažení plného začlení lidí s postižením do společnosti je možné jedině na základě rovnoprávnosti, která je ustanovena zákonem, a na možnosti svobodně rozhodovat o svém životě.
Službu podporovaného zaměstnání mohou znevýhodnění lidé využívat maximálně dva roky, v případě vážného důvodu se tato doba nechá prodloužit ještě o další rok.
Klienty benešovského sdružení Rytmus se mohou stát například lidé s částečným nebo plným invalidním důchodem, propuštění z výkonu trestu odnětí svobody, bezdomovci, nebo ti s jiným znevýhodněním, které prokazatelně omezuje jejich uplatnění na otevřeném trhu práce.
Služba agentury pro podporované zaměstnávání zahrnuje také tranzitní program, určený mladým lidem, který usnadňuje přechod ze školního do pracovního prostředí. „Podstatou tranzitního programu je individuální praxe na běžných pracovištích vykonávaná s cílem umožnit praktikantům vyzkoušet si různé typy práce a najít zaměstnavatele, který je po skončení školní docházky přijme do práce,“ dodává Milada Vondráčková. ⋌(kac)