Nejspíš i on patří k těm, co souhlasí s pohnutkami člověka, který už třikrát z provozu vyřadil radar na Chlístově a také v Kozmicích. Ti 'druzí', tedy chodci a domorodci, naopak radary hájí a chválí. Nejspíš za všechny obyvatele Chlístova to shrnula Jana Rubešová.

„Když tu radar nebyl, auta od Týnce doslova letěla. Jsem ráda, že tu je. Pomohl hodně zvýšit naši bezpečnost na silnici,“ potvrdila žena, která měla před instalací měřícího zařízení obavy při vjíždění na hlavní silnici. „Nám radar opravdu hodně pomohl,“ dodala.

Právě proto měřící zařízení instaluje do svých ulic stále více sídel. Dalším na Benešovsku bude, nejspíš ještě letos, Vranov u Čerčan a Bystřice. Vranovský starosta kvůli tomu už podepsal veřejnoprávní smlouvu s Benešovem o výkonu služby benešovské městské policie na území jejich obce. Benešov vranovské přestupky zpracuje, vyinkasuje od řidičů pokuty a obci jako náhradu provozních nákladů poskytne každý měsíc 100 tisíc korun.

Ještě loni se dalším sídlem, které s Benešovem mělo mít obdobnou dohodu, měla stát i Bystřice. „Nebude to tak. Bystřice má své strážníky a ti přestupky budou zpracovávat sami,“ upozornil Radek Stulík, velitel Městské policie Benešov, která data z radarů pro Odbor dopravy Městského úřadu Benešov zpracovává a připravuje tím podklady pro zahájení řízení o přestupku.

Informaci nyní potvrdil také bystřický místostarosta Daniel Štěpánek s tím, že si jeho město technické zařízení nekoupí, ale bude si ho pronajímat. „S radarem a úsekovým měřením rychlosti počítáme na silnici procházející Jírovicemi a Jarkovicemi,“ řekl Daniel Štěpánek. „Vzhledem k tomu, že tam nyní budujeme chodník a kraj tam současně opravuje silnici, předpokládám, že se nám podaří radar instalovat nejdříve na podzim,“ dodal.

Bystřice, respektive obyvatelé Jírovic a Jarkovic se přitom potýkají s tím, že rychlostní semafor, který rozsvítí při překročení rychlosti červenou a také informační měřič rychlosti o kus dál, plní svůj účel jen na krátkém úseku silnice. Ta je přitom od silnice I/3 po konec obce dlouhá více než 1600 metrů.

Bystřice má všehovšudy čtyři strážníky. Na rozdíl od obcí třetího typu, jako jsou v našem okrese města Benešov, Vlašim a Votice, není Bystřice oprávněna pokuty zaznamenané radarem rozdávat. To mohou její strážníci dělat jen takříkajíc „live“, tedy přímo po odhaleném činu v terénu.

Celý systém bude fungovat jednoduše. Benešov zakoupil licenci programu Scarabeus, který umožňuje zpracovávat přestupky zaznamenané radarem. Tento software poskytne Bystřici.

„Naši strážníci naučí ty bystřické zpracovávat data z Scarabea a ti pak sami údaje, které k nim na služebnu dorazí z radaru zpracují a do Benešova k dalšímu vyřízení zašlou jen ty, které jsou skutečnými přestupky,“ vysvětlila tajemnice Městského úřadu Benešov Magda Zacharieva.

Samotné vyřizování pokut bude zajišťovat už pouze Městský úřad Benešov a pokuty budu také jeho příjmem. Jak Benešov „ohodnotí zásluhy“ Bystřice, bude věcí dalších dohod mezi oběma městy. Samotná obec s rozšířenou působností, pokud na to má kapacitu, může ale také nemusí, což potvrdila tajemnice Městského úřadu Benešov Magda Zacharieva, poskytovat obdobné služby i dalším obcím.