Ve vilkové čtvrti zvané souhrnně podle páteřní ulice Červené Vršky, tamní obyvatelé dlouhodobě poukazovali na to, jak rychle a nebezpečně tam jezdí auta. Nářky rezidentů radnice postupně řeší a tak už před několika lety nechala odstranit dopravní značky. Od té doby tam přednost v jízdě u každé křižovatky řeší pravidlo pravé ruky. To svým způsobem zpomalilo provoz, ale v úsecích mezi křižovatkami, byť na začátku zóny značky nařizovaly nejvyšší rychlost 30 km/h, auta často dál jezdila rychleji. „Na základě požadavků tamních obyvatel v ulicích proběhlo místní šetření a v souladu se stanoviskem Policie ČR a Silničního správního úřadu Benešov jsme tam nechali nainstalovat zpomalovací polštáře,“ připomněl benešovský místostarosta Roman Tichovský.

Kvůli polštářům vznikla petice

Zpomalovacích retardérů nakonec radnice nainstalovala u ulicích vilkové čtvrti necelou polovinu z požadovaných 120, konkrétně dvaapadesát. I tak to pro městskou kasu byl poměrně vysoký výdaj. Jeden polštář s rozměry 2000 x 1800 x 60 mm přijde na 21 tisíc korun bez DPH, přičemž na silnici se vedle sebe kvůli zamezení objíždějí instalují dva. Jenže právě tohle opatření se tamním obyvatelům brzy začalo zajídat.

„Když tudy jedu, vlastně pořád přeskakuji přes retardéry,“ postěžoval si profesionální šofér s tím, že stejné to mají i místní obyvatelé, kteří cestou na hlavní silnici musí překonat několik retardérů. Jméno uvést nechtěl, ale k problematice jízdy na Červených Vršcích přidával jedno negativum za druhým. Muž je současně signatářem petice, která kvůli instalaci zpomalovacích polštářů vznikla a dorazila na radnici.

Pravděpodobně dojde k dalším úpravám

„Lidem vadí hluk, který vzniká přejížděním retardérů, prach nebo zplodiny, kterých je více při rozjíždění před zpomalovacím prahem a upozorňují třeba i na uhlíkovou stopu,“ vyjmenoval místostarosta konkrétní důvody nesouhlasu s dopravním opatřením. Protest obyvatel ale vedení města bere naprosto vážně. Právě proto také nechalo vypracovat posouzení návrhu, na jehož základě byly zpomalovací prvky do ulic instalovány. Jak přislíbil Roman Tichovský, v okamžiku, kdy radnice posudek bude mít, dojde s největší pravděpodobností k další úpravě současného stavu se snahou zajistit původní požadované zklidnění dopravy.

„Pokud bychom chtěli odstranit retardéry, bude Policie ČR po nás zase požadovat, abychom odstranili značky, které v oblasti nařizují rychlost jízdy třicet kilometrů v hodině a navrácení původní padesátky,“ vysvětlil místostarosta. „Jinými slovy: pokud tam chceme třicítku, musí k tomu být provedeno odpovídající zpomalovací opatření,“ dodal. Podle experta, o jehož názor se radnice opírá, jsou retardéry nainstalované správně. Řada z nich je bezprostředně před křižovatkou, kde zodpovědný řidič i tak automaticky zpomaluje, aby případně neohrozil auto přijíždějící zprava a dal mu podle pravidle silničního provozu přednost v jízdě. „Retardéry by mohly být umístěné uprostřed křižovatek,“ upozornil místostarosta.

Radnice povede diskuzi

Podle něj radnice povede se signatáři petice diskusi a v případě, že jejich stanovisko k instalaci retardérů bude zcela odmítavé, nevylučuje jejich úplné odstranění a vrácení rychlostního limitu na 50 km/h. Místo současných polštářů ale v ulicích Červených Vršek mohou vzniknout úplně jiná regulační opatření – zúžené jízdní pruhy, střídání jízdních pruhů nebo zvýšení prostoru křižovatky podobně, jako je tomu na křižovatce Husovy a Tyršovy ulice. Taková opatření by však nejspíš přišla městskou kasu na ještě větší výdaje než současné retardéry.

Další opatření, které má benešovská radnice v dlouhodobém plánu v oblasti Červených Vršek, je zřízení jednosměrek. Do toho ale zase promlouvají cyklisté, kteří by rádi jezdili oběma směry. I na to bude mít radnice posouzení pro každou ulici a jeho výsledkem bude konstatování, zda jízda kolařů v protisměru má opodstatnění a zda není příliš nebezpečná. „Primárním důvodem zmíněného opatření je nesourodé parkování místních obyvatel, kteří vozidla často umisťují tzv. „jedním kolem“ na chodník. To komplikuje pěší dopravu, zejména pak rodičům s kočárky, kteří musejí vozidla obcházet, vstupovat do vozovky a riskovat tak střet s projíždějícím vozidlem,“ připomněl místostarosta Jakub Hostek.