Od letošního roku nebude rybník již sloužit k chovu ryb, ale v létě bude spíše lákat zájemce k jedinečnému vykoupání v čisté přírodní vodní ploše. Revitalizace vodní plochy započala v lednu letošního roku a prováděla ji firma z Radošovic u Vlašimi.

Aktuálně jsou práce dokončené a obec zažádala o kolaudaci tohoto vodního díla. Celkem úprava rybníka stála 471 tisíc korun, při čemž obec získala dotaci od Ministerstva zemědělství ve výši 376 tisíc korun.