Ke změně ale není cesta snadná a vůbec ne krátká. Trvá i řadu let. Žádosti posoudí na základě úřadu územního plánování, městského architekta nakonec zastupitelé města. Právě oni pak rozhodnou o pořízení, tedy přijetí, schválení změny. „Například v nyní probíhající změně číslo dvě zastupitelé rozhodovali o přibližně sto dvaceti dílčích žádostech. Polovinu z nich zamítli,“ potvrdil Martin Škvor.

Veřejností nejvíce sledované jsou změny týkají lokalit, kde bude možné stavět byty či rodinné domy. Například v Mariánovicích na jihu Benešova může vyrůst až 225 bytů. „V této lokalitě už byla zahájena výstavba a lokalita je zhruba ze čtvrtiny zastavěna,“ upozornil Škvor.

Také pro lokalitu Kavčín, tedy někdejší vojenský prostor na východě města je navrženo 496 bytových jednotek a to v převážně rodinných domech. Byty by měly vznikat také ve východní části lokality Sladovka.

„Již dnes jsou v lokalitě některé rodinné domy umístěny, ale je zde navrženo čtyři sta bytových jednotek. Pro umístění rodinných a bytových domů je tam však podmínkou vybudování obslužných komunikací,“ upozornil odborník na územní plánování Martin Škvor.