Práce kolem čističky měly být v ideálním případě zahájeny v polovině března letošního roku. Bohužel tyto plány narušil neúspěšný účastník výběrového řízení, který podal námitky proti výběru dodavatele. Ty se týkaly především oznámení o výběru zhotovitele, které mělo být špatně vyhotoveno, tedy že v oznámení nezazněly některé informace. Podle města tyto informace ale zazněly v jiných protokolech, proto to není věcné pochybení.

“V tuto chvíli běží městu lhůta pro vyřízení námitky. Termín výstavby se tak musí posunout. Až vyřídíme námitku, účastník má další lhůtu na případné podání stížnosti na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže,” uvedl místostarosta Votic Jan Kučera s tím, že proto není jasné, jak dlouho bude tento proces trvat. Neúspěšný žadatel výběrového řízení si totiž pro sepsání námitky najal právní kancelář. Proto se město domnívá, že tento jeho prvotní krok nebude posledním. “Pro město je to dozajista komplikace. Nevím, zda vůbec v letošním roce na projektu začneme,” dodal místostarosta.

Provozovatel čističky odpadních vod si již plánoval, že od dubna začnou pracovníci v areálu fungovat v polovičním režimu, aby umožnili intenzifikaci čističky, která je více než nutná. Největším problémem dosavadní čističky je stáří technologií a dosažení nejvyšší možné kapacity. “Když mluvíme o ekvivalentních obyvatelích, dosavadní čistička stačí pro 5 500. Víme proto, že na čističku se do budoucna mohou připojit jen jednotliví zájemci. V tuto chvíli jednáme asi s pěti, poté ale již napojení nikomu neschválím. Budeme totiž kapacitně na nule,” řekl Petr Voldřich, který má čističku odpadních vod ve Voticích na starost za společnost Compag.

I stáří čističky je zásadní problém. Její životnost je totiž jen dvacet let, v provozu je ale asi dvacet pět let. Třeba taková čerpadla v čističce posílají její správci každou chvíli na opravy. V případě, že se pořídí nová čerpadla v rámci intenzifikace, mohli by se pak na nich provádět jen menší opravy. Problém je také s korozí. V 90. letech, kdy se čistička stavěla, bylo totiž na součástky použito klasické železo. Řešit se musí i elektrická zařízení, která správci již v řadě případů musely vyměnit. “Vyměňovali jsme třeba stykače a jističe. A jelikož tyto se už dnes neprodávají, museli jsme je nahrazovat jinými, mnohem dražšími,” dodal Petr Voldřich.

Po zahájení intenzifikace ale nebude hned hotovo. Celý proces uvedení rozšířené čističky do normálního provozu bude trvat dva roky. “Zhotovitel bude mít 12 měsíců na provedení intenzifikace, následně 12 měsíců na zkušební provoz. Až poté bude čistička kolaudována a předána nám, coby městu,” dodal místostarosta Jan Kučera. Po intenzifikaci bude kapacita čističky navýšena o jednou tolik, tedy ze stávajících 5 500 ekvivalentních obyvatel na 10 000 ekvivalentních obyvatel. Tím pádem bude mít město postaráno o kapacitu na nejméně dalších dvacet let. Rozšířením čističky se počítá s dalším napojováním obyvatel a provozoven. Také tím bude umožněno začít s novou zástavbou a jejím zasíťováváním. A čistička poslouží i možnému navyšování průmyslu.

Finanční objem akce je rozpočtován ve výši 47 milionů a 20 tisíc korun bez daní. Původní vítězná nabídka z konce minulého roku byla vyhlášena na 54 milionů korun bez daní. Jedná se tudíž o 12 procent oproti rozpočtové částce, s čímž souhlasilo jednohlasně i votické zastupitelstvo. Jenže nyní není jisté, zda po námitce neúspěšného žadatele o výběrové řízení, bude původní vítězná nabídka aktuální.

Co je ale jisté, že město již nyní má přislíbenou dotaci na tento velký projekt, a tu může využít až do roku 2021. Nemusí se proto obávat, že by o dotaci přišlo, kvůli nynější změně zahájení projektu.

Dotace by měla být ve výši 63,57 procent z uznatelných výdajů na tuto akci, tedy na 31 milionů korun, ze Státního fondu životního prostředí. Město proto také uvažuje o použití zápůjčky od tohoto fondu, v které je možné čerpat až do výše 26 procent z uznatelných výdajů. “Financování této zápůjčky je úročeno 0,4 procenty a návratnost je deset let. Pro město je to více výhodné než komerční úvěr,” dokončil Jan Kučera.