Jeho rozpočet ale není přebytkový ani vyrovnaný. Jinými slovy, město utratí více peněz, než vydělá. Rozdíl mezi příjmy a výdaji má činit 162,6 milionu korun.

Do kolonky příjmů by město rádo získalo částku 678,3 milionu korun. Jeho celkové výdaje pak mají činit 840,9 milionů. „Plánovaný schodek budeme financovat ze zůstatku finančních prostředků z minulých let,“ potvrdil benešovský místostarosta Roman Tichovský. Nevyčerpané prostředky, tedy neutracené peníze v sobě zahrnují také část kritizovaného úvěru čtvrt miliardy korun, který sjednalo v roce 2018 tehdejší vedení města. Část tohoto úvěru už Benešov použil při stavbě parkovacího domu a také ho už splatil bance.

Zbytek má posloužit k financování výstavby školní družiny u ZŠ Dukelská. Tato investice měla předpokládaný rozpočet 225 milionů korun, ale veřejnou soutěž opanovala benešovská společnost Sládek Group, když městu nabídla, že stavbu včetně projektování zvládne za 130 milionů. Nejvíc peněz město i letos utratí za vlastní provoz - 599,3 milionu korun. Zbylou částku pak Benešov poukáže na stavění a zvelebování. „Investice dosahují částky 241 milionů korun a budou financovány převážně ze zůstatku minulých let a dále převodem z účtu hospodářské činnosti,“ dodal místostarosta.